• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị định thư số 111/2004/LPQT về dự án tăng cường hệ thống dây chuyền lạnh cho các xã miền núi giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chỉnh phủ Đại công quốc Luxembourg

Tải về Điều ước quốc tế 111/2004/LPQT
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 111/2004/LPQT   Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ các nước, Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam   Người ký: Phan Thúy Thanh
Ngày ban hành: 18/02/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/01/2005   Số công báo: Số 32
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết

Ngày 26/11/2004, Nghị định thư số 111/2004/LPQT về dự án tăng cường hệ thống dây chuyền lạnh cho các xã miền núi giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chỉnh phủ Đại công quốc Luxembourg.

- Nghị định thư này là để thực hiện một dự án hợp tác nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam tăng cường hệ thống dây chuyền lạnh cho các xã miền núi vùng sâu vùng xa.

Văn kiện dự án là một phần không thể tách rời của Nghị định thư này.

- Chính phủ Đại công quốc Luxembourg cam kết đóng góp khoản tiến tối đa là 5.344.000 Euro (Năm triệu ba trăm bốn mư­ơi tư­ ngàn Euro) để thực hiện Nghị định thư này.

- Chính phủ Đại công quốc Luxembourg và Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ sử dụng các nguồn lực cần thiết bao gồm nhân lực, vật lực và tài lực để thực hiện dự án theo những nội dung trong văn kiện dự án do các cơ quan thực hiện dự án, được hai Chính phủ giao trách nhiệm, soạn thảo.

- Chính phủ Đại công quốc Luxembourg giao cho LUX-DEVELOP-MENT S.A, có trụ sở chính tại Luxembourg, làm cơ quan thực hiện dự án và những nghĩa vụ thuộc trách nhiệm của bên Luxembourg như đã quy định trong Nghị định thư này.

Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giao cho Bộ Y tế làm cơ quan chủ quản của dự án và thực hiện những nghĩa vụ của bên Việt Nam như đã quy định trong Nghị định thư này.

Hai cơ quan thực hiện dự án thống nhất dự án có thể là mục tiêu đánh giá từ bên ngoài.

Từ khóa: Điều ước quốc tế 111/2004/LPQT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
5368