Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 01/1998/NQ-CP về việc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 1997 do Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/1998/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/01/1998   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 28/02/1998   Số công báo: Số 6
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 10/01/1998, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/1998/NQ-CP về việc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 1997.

Về cơ bản đồng ý với Báo cáo "Kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ năm 1997 và chương trình công tác của Chính phủ năm 1998", do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lại Văn Cử trình bày.

Trong năm 1997, Chính phủ đã triển khai thực hiện có kết quả các Nghị quyết của Đảng và của Quốc hội, tạo được những chuyển biến, tiến bộ trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, cũng còn nhiều vấn đề bức xúc, đã được đề ra trong chương trình đầu năm hoặc từ nhiều năm trước, nhưng thực hiện vẫn còn chậm, hiệu quả thấp, đó là cải cách hành chính, sắp xếp lại khu vực doanh nghiệp nhà nước, công tác thông tin báo cáo, xử lý mối quan hệ với dân, chống lãng phí và tham nhũng, chống buôn lậu và gian lận thương mại v.v... Chính phủ xác định cần có những giải pháp cụ thể khắc phục các mặt yếu kém này, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong năm 1998 và các năm sau.

Đối với Chương trình công tác năm 1998, các thành viên Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ đều nhất trí phải:

a) Phối hợp với Văn phòng Chính phủ xem xét lại một cách chặt chẽ các vấn đề, đề án đã đăng ký, bảo đảm tính tích cực và khả thi của Chương trình để Thủ tướng Chính phủ ký ban hành chính thức trong tháng 1 năm 1998;

b) Tổ chức triển khai ngay từ đầu năm việc xây dựng các đề án đã được phân công trong Chương trình công tác của Chính phủ năm 1998;

c) Thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Chính phủ, tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng mạng tin học diện rộng của Chính phủ, đổi mới phong cách chỉ đạo, điều hành, chủ động phối hợp công tác với các ngành, các cấp và giải quyết tốt mối quan hệ với dân, với các tổ chức và doanh nghiệp.

91