• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Nghị quyết số 01/2006/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2006 do Chính phủ ban hành

Tải về Nghị quyết 01/2006/NQ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2006/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 16/01/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 29/01/2006   Số công báo: Từ số 43 đến số 44
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/01/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01/2006/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2006.

Theo đó, bên cạnh việc chỉ đạo điều hành thực hiện toàn diện nhiệm vụ của năm 2006, Chính phủ sẽ tập trung vào một số trọng tâm sau đây:

+ Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đồng Thời nâng cao chất lượng và hiệu quả tăng trưởng kinh tế;

+ Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư phát triển;

+ Điều hành chính sách tài chính - tiền tệ ;

+ Tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế;

+ Đẩy mạnh xã hội hoá các lĩnh vực văn hoá, xã hội;

+ Chấn chỉnh bộ máy hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Từ khóa: Nghị quyết 01/2006/NQ-CP

381

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
8652