Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 02/2000/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành do Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/2000/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 31/01/2000   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/03/2000   Số công báo: Số 9
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 31/01/2000, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/2000/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 01 năm 2000, thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1.Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Xuân Giá trình bày dự thảo "Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp" và "Nghị định của Chính phủ về đăng ký kinh doanh"; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về dự thảo hai Nghị định này.

Chính phủ khẳng định cần khẩn trương ban hành đầy đủ các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp, bảo đảm thực hiện nhất quán trên mọi lĩnh vực kinh doanh trong phạm vi cả nước. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp phải thể hiện tư tưởng của Luật là tạo thuận lợi và giải quyết nhanh gọn các thủ tục cho doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân đầu tư, kinh doanh; đồng thời tăng cường trật tự, kỷ cương trong quản lý nhà nước theo chuyên ngành. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp tiếp thu ý kiến đóng góp tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo 2 Nghị định trên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành vào đầu tháng 02 năm 2000.

2.Chính phủ đã xem xét Tờ trình Chính phủ về dự án Luật kinh doanh bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình; Báo cáo tổng hợp ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Luật này do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao trình bày. Sau khi thảo luận, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến đóng góp tại phiên họp, hoàn chỉnh dự án Luật kinh doanh bảo hiểm, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội.3.

Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Xuân Giá báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2000; Tổng Thanh tra Nhà nước Tạ Hữu Thanh báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quý IV năm 1999; Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Chu Tuấn Nhạ báo cáo kết quả giải quyết sự cố máy tính năm 2000 (Y2K) từ 01 tháng 01 năm 2000 đến 26 tháng 01 năm 2000.

Chính phủ nhất trí thông qua các báo cáo này.

Tình hình kinh tế-xã hội tháng đầu năm 2000 chưa có nhiều chuyển biến lớn. Sản xuất và đầu tư nước ngoài tăng chậm, xuất khẩu có tăng so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng chưa ổn định, vững chắc. Với sự hỗ trợ kịp thời của Nhà nước và nỗ lực của địa phương, các vùng bị ảnh hưởng lũ lụt vừa qua đang nhanh chóng khôi phục lại đời sống và sản xuất. Tình hình giá cả, thị trường trong nước ổn định.

88