Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 02/2001/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2001 do Chính Phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/2001/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 02/03/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/04/2001   Số công báo: Số 13
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 2/3/2001, Chính Phủ ban hành Nghị quyết 02/2001/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2001. Cụ thể,

Trong hai ngày, 26 và 27 tháng 02 năm 2001, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 02 năm 2001, thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai: Chính phủ đã nghe Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính đọc Tờ trình về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về dự thảo trên. Chính phủ thống nhất nhận định, chính sách đất đai là vấn đề phức tạp và rất nhạy cảm, cần có thời gian để nghiên cứu tổng kết thực tiễn, do vậy việc sửa đổi một cách toàn diện Luật Đất đai phải được tiến hành từng bước phù hợp với việc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. Trước mắt, từ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay, một số vấn đề bất cập như thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, định giá đất, đền bù giải phóng mặt bằng... cần sớm được sửa đổi, bổ sung, nhằm tháo gỡ các ách tắc, khó khăn trong quản lý, điều hành của Chính .phủ và chính quyền địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất.

2. Thông qua Dự án Luật Giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trình. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ để bổ sung, hoàn chỉnh dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.

3. Thông qua Dự án Pháp lệnh về vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ-khoa học, Công nghệ và Môi trường trình. Giao Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự án Pháp lệnh và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

4. Thông qua Dự án Pháp lệnh phí và lệ phí do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan hoàn chỉnh Dự án Pháp lệnh và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

165