• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phiên họp Chính phủ thường kỳ


 

Nghị quyết số 02/2004/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2004 do Chính phủ ban hành

Tải về Nghị quyết 02/2004/NQ-CP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/2004/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 09/02/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 9/2/2004, Chính phủ ban hành Nghị quyết 02/2004/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2004. Cụ thể,

Trong hai ngày 04 và 05 tháng 2 năm 2004, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 01, bàn và quyết nghị những vấn đề sau:

1. Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo tình hình dịch cúm gà và bệnh viêm phổi do vi - rút đối với người.

2. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin trình dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến của các thành viên Chính phủ về dự thảo Luật này.

3. Chính phủ nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình bày tờ trình và báo cáo tổng hợp ý kiến của các thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Chính phủ đã xem xét dự án Luật An ninh quốc gia do Bộ Công an trình; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến của các thành viên Chính phủ về dự thảo Luật này.

5. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Thương mại trình dự thảo Luật Cạnh tranh; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến của các thành viên Chính phủ về dự thảo Luật.

Nghị quyết 02/2004/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày 09/02/2004.

Từ khóa: Nghị quyết 02/2004/NQ-CP

265

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
51832