• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phiên họp Chính phủ thường kỳ


 

Nghị quyết số 02/2005/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2005 do Chính Phủ ban hành

Tải về Nghị quyết 02/2005/NQ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/2005/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 03/02/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/02/2005   Số công báo: Số 10
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 3/2/2005, Chính Phủ ban hành Nghị quyết 02/2005/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2005. Cụ thể,

Trong ba ngày 26, 27 và 28 tháng 01 năm 2005, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 01, bàn và quyết nghị những vấn đề sau:

1. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2004 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2005, Chương trình thanh tra công vụ năm 2005 của Chính phủ; nghe Tổng Thanh tra Chính phủ trình Chương trình công tác phòng ngừa, chống tham nhũng năm 2005 của Chính phủ; nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ năm 2005.

2. Chính phủ đã xem xét dự án Luật Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an trình; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về dự thảo Luật này.

3. Chính phủ nghe Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch trình dự án Luật Du lịch; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về dự thảo Luật này.

4. Chính phủ đã xem xét dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về dự thảo Luật này.

Nghị quyết 02/2005/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày 02/03/2005.

Từ khóa: Nghị quyết 02/2005/NQ-CP

349

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
52830