Tên thành viên

Mật khẩu


Nghị quyết liên tịch số 02/NQLT/2002/BNN-TƯĐTN Về việc phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn giai đoạn 2002 - 2005 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trung ương Đoàn TNCS HCM ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 02/NQLT/2002/BNN-TƯĐTN   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh   Người ký: Hoàng Bình Quân, Lê Huy Ngọ
Ngày ban hành: 29/01/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


66