• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết liên tịch số 02/NQLT/2002/BNN-TƯĐTN Về việc phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn giai đoạn 2002 - 2005 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trung ương Đoàn TNCS HCM ban hành

Tải về Nghị quyết 02/NQLT/2002/BNN-TƯĐTN
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/NQLT/2002/BNN-TƯĐTN   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh   Người ký: Hoàng Bình Quân, Lê Huy Ngọ
Ngày ban hành: 29/01/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/01/2002, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trung ương Đoàn TNCS HCM ban hành Nghị quyết liên tịch số 02/NQLT/2002/BNN-TƯĐTN Về việc phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn giai đoạn 2002 - 2005.

Tuyên truyền và phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật:

- Mở rộng các hình thức thông tin, tuyên truyền kiến thức về khoa học kỹ thuật cho TNNT thông qua các phương tiện truyền thông như các Báo, tạp chí, truyền hình, sách, tài liệu... và các hình thức hoạt động khác.

- Hàng năm Cục Khuyến nông & Khuyến lâm, Cục Chế biến nông lâm sản & Ngành nghề nông thôn... phối hợp với Trung ương Đoàn biên tập và phát hành "Thông tin khuyến nông thanh niên " theo hệ thống đến Đoàn TN các huyện, thị xã và các CLB khuyến nông thanh niên trong toàn quốc.

- Mở chuyên mục '"Thanh niên với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông

thôn " trên Báo Nông nghiệp, Báo Tiền phong, Báo Thanh niên để giới thiệu các mô hình điển hình tiên tiến của thanh niên trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn; phổ biến tiến bộ kỹ thuật, dạy nghề nông cho TNNT.

Từ khóa: Nghị quyết 02/NQLT/2002/BNN-TƯĐTN

168

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
7301