Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 03/1997/NQ-QH10 về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ do Quốc hội ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/1997/NQ-QH10   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nông Đức Mạnh
Ngày ban hành: 29/09/1997   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/09/1997, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 03/1997/NQ-QH10 về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm, các Phó Thủ tướng Chính phủ Bộ trởng và thành viên khác của Chính phủ, gồm các ông, bà có tên sau đây:

Phó thủ tướng:

- Ông Nguyễn Tấn Dũng

- Ông Nguyễn Mạnh Cầm

- Ông Nguyễn Công Tạn

- Ông Ngô Xuân Lộc

- Ông Phạm Gia Khiêm

Bộ trưởng và thành viên khác của chính phủ:

- Bộ trưởng Bộ quốc phòng : Ông Phạm Văn Trà

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ : Ông Lê Minh Hương

- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao : Ông Nguyễn Mạnh Cầm

- Bộ trưởng Bộ tư pháp : Ông Nguyễn Đình Lộc

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Ông Trần Xuân Giá

- Bộ trưởng Bộ Tài chính : Ông Nguyễn Sinh Hùng

- Bộ trưởng Bộ Thương mại : Ông Trương Đình Tuyển

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và

Phát triển Nông thôn : Ông Lê Huy Thọ

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải : Ông Lê Ngọc Hoàn

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng : Ông Nguyễn Mạnh Kiểm

- Bộ trưởng Bộ Công nghiệp : Ông Đặng Vũ Chư

- Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản : Ông Tạ Quang Ngọc

98