Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết liên tịch số 03/2008/NQLT-TƯĐTN-BTNMT về việc phối hợp hành động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2008 - 2012 do Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/2008/NQLT-TƯĐTN-BTNMT   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh   Người ký: Phạm Khôi Nguyên, Võ Văn Thưởng
Ngày ban hành: 08/12/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 21/04/2009   Số công báo: Từ số 213 đến số 214
      Tình trạng: Đã biết

94