Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 04/2005/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2005 do Chính Phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/2005/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 01/04/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/04/2005   Số công báo: Số 6
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 1/4/2005, Chính Phủ ban hành Nghị quyết 04/2005/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2005. Cụ thể,

Trong ngày 29 và sáng ngày 30 tháng 3 năm 2005, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 3, bàn và quyết nghị những vấn đề sau:

1. Chính phủ xem xét Báo cáo Tổng quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2003 do Bộ Tài chính trình; Báo cáo Kiểm toán Ngân sách Nhà nước năm 2003 do Kiểm toán Nhà nước trình.

2. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

3. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 37/2004/QH11 của Quốc hội về giáo dục.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Công nghiệp, Bộ Thương mại, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tổ chức làm việc với các địa phương có sản xuất công nghiệp lớn để chuẩn bị tổ chức các hội nghị chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ với các Tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), các tỉnh, thành phố trọng điểm về sản xuất công nghiệp ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam để bàn các giải pháp đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, giảm chi phí, kiềm chế tăng giá, mở rộng thị trường trong và ngoài nước, đẩy mạnh xuất khẩu. Các hội nghị sẽ được tổ chức trong tháng 4 năm 2005.

Nghị quyết 04/2005/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2005.

86