Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 05/1999/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 1999 do Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/1999/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 05/05/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/06/1999   Số công báo: Số 21
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 05/05/1999, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/1999/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 1999.

Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Xuân Giá trình đề án "Phát huy nội lực, tăng khả năng đầu tư, kích thích mạnh sản xuất và nâng cao tiêu dùng hợp lý".

Nội dung đề án đã cụ thể hoá, bổ sung các giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Nghị quyết Trung ương 6 (lần 1) của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII và Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ năm 1999.

Các giải pháp phát huy nội lực, thúc đẩy đầu tư trực tiếp của nhân dân và các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế vào sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy phát triển đồng bộ hệ thống thị trường, đặc biệt là thị trường nông thôn sẽ là một bước quan trọng tạo thêm nguồn lực cho kinh tế nước ta vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển. Việc tăng vốn đầu tư của Nhà nước kết hợp với tổ chức phong trào quần chúng nhân dân đầu tư vào các lĩnh vực thuỷ lợi, đường giao thông nông thôn, nhà ở, kích thích tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ một cách hợp lý sẽ là nhân tố "kích cầu" cơ bản, là yếu tố quan trọng để kích thích sản xuất phát triển.

Chính phủ nhất trí cần tổ chức thực hiện ngay các giải pháp trước mắt trong năm 1999 và năm 2000 nhằm huy động thêm nguồn vốn cho đầu tư và phát triển sản xuất. Các giải pháp cơ bản, lâu dài hơn cần được chuẩn bị kỹ, đồng bộ trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2001 - 2005) và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010).

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Thương mại, Giao thông vận tải, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ban Vật giá Chính phủ tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh đề án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trước khi báo cáo Bộ Chính trị và trình xin ý kiến Quốc hội đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải đặc biệt quan tâm đến việc cụ thể hoá những giải pháp thành cơ chế - chính sách cụ thể; đồng thời tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện với quyết tâm cao nhất, coi đó là mấu chốt để việc thực hiện đề án đạt kết quả tốt.

87