• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phiên họp Chính phủ thường kỳ


 

Nghị quyết số 05/2000/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2000 do Chính phủ ban hành

Tải về Nghị quyết 05/2000/NQ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/2000/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 03/04/2000   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/04/2000   Số công báo: Số 16
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 03/04/2000, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2000/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2000.

Chính phủ đã nghe Đề án thí điểm khoán chi hành chính đối với các cơ quan, tổ chức thụ hưởng Ngân sách Nhà nước, do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình; Đề án tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp và trong các doanh nghiệp Nhà nước, do Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ trình.

Mặc dù Chính phủ đã tích cực chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế, song mấy năm gần đây, bộ máy và biên chế ở hầu hết các cơ quan trung ương và địa phương vẫn tăng lên; bên cạnh đó việc phân bổ kinh phí ngân sách cho các đơn vị hành chính sự nghiệp hiện nay còn mang tính chất bình quân, không khuyến khích các cơ quan, đơn vị sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và để thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, Chính phủ khẳng định cần phải thực hiện tinh giản biên chế và khoán chi hành chính nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, bảo đảm hiệu quả, hiệu lực của bộ máy; đồng thời, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị chủ động trong việc sử dụng kinh phí ngân sách, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

Giao Bộ Tài chính, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ và các đại biểu dự họp, hoàn chỉnh các đề án, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện thí điểm việc tinh giản biên chế và khoán chi phí hành chính.

Từ khóa: Nghị quyết 05/2000/NQ-CP

111

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
8528