• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Nghị quyết số 05/2007/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bình Phước do Chính phủ ban hành

Tải về Nghị quyết 05/2007/NQ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/2007/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/01/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/02/2007   Số công báo: Từ số 69 đến số 70
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật Đất đai 2003, ngày 25/01/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 05/2007/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) tỉnh Bình Phước.

Nội dung Nghị quyết này quy định xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đến năm 2010 và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Bình Phước.

Nghị quyết 05/2007/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/01/2007.

Từ khóa: Nghị quyết 05/2007/NQ-CP

219

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
16578