Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 06/1998/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 1998 do Chính Phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06/1998/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 01/06/1998   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/07/1998   Số công báo: Số 20
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 01/06/1998, Chính Phủ ban hành Nghị quyết số 06/1998/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 1998.

Thông qua Báo cáo những vấn đề chủ yếu về kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 1998 và những giải pháp tiếp tục thực hiện trong các tháng tới do Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Trần Xuân Giá trình. Trong 5 tháng đầu năm 1998, trước những khó khăn thách thức lớn về thiên tai, về ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ trong khu cực, bên cạnh những cố gắng lớn và thành tựu quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tình hình kinh tế - xã hội vẫn đứng trước nhiều khó khăn gay gắt, các chỉ tiêu quan trọng đều đạt thấp so với kế hoạch đề ra.

Trong 5 tháng qua, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo khắc phục những khó khăn do thiên tai gây ra, giải quyết những ách tắc trong sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, đồng thời có những biện pháp về tài chính, tiền tệ để hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ trong khu vực. Chính phủ biểu dương nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân đã khắc phục nhiều khó khăn, duy trì và phát triển kinh tế - xã hội. Từ nay đến cuối năm còn phải lường đến những diễn biến bất thường của thời tiết, phải đối phó với những diễn biến mới của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ trong khu vực. Tình hình này đòi hỏi các Bộ, các ngành, các địa phương phải nỗ lực lớn hơn, tập trung sức chỉ đạo thực hiện nhằm tạo cho được bước chuyển biến mới trên các lĩnh vực lớn sau đây:

- Phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn; phòng chống bão lụt; xoá đói giảm nghèo;

- Phát triển công nghiệp và dịch vụ, đẩy mạnh xuất khẩu;

- Tiếp tục thu hút vốn đầu tư nước ngoài, điều chỉnh cơ cấu đầu tư đảm bảo hiệu quả cao nhất;

- Đổi mới hệ thống tài chính tiền tệ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nước ngoài, tăng cường huy động vốn trong nước để đẩy mạnh đầu tư vào sản xuất;

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước gắn với việc sắp xếp lại và đẩy mạnh cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước;

- Giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là số lao động dôi dư trong quá trình sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước;

- Cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực của bộ máy hành chính các cấp.

Chính phủ đã quyết định một số biện pháp cụ thể để điều chỉnh, bổ sung hệ thống chính sách và thể chế, tiếp tục cải tiến cách thức chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên đây.

100