Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 06/2003/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2003 do Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06/2003/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 02/05/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 23/05/2003   Số công báo: Số 42
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 2/5/2003, Chính phủ ban hành Nghị quyết 06/2003/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2003. Cụ thể,

Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Báo cáo bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch năm 2002, tình hình thực hiện kế hoạch tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2003; Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Báo cáo bổ sung tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2002 và triển khai nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2003.

Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình dự thảo Chiến lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010.

Chính phủ đã xem xét, cho ý kiến về các dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo do Tổng Thanh tra Nhà nước trình; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến thành viên Chính phủ về các dự án Luật trên.

83