Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 07/1998/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 1998 do Chính Phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 07/1998/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/07/1998   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/08/1998   Số công báo: Số 24
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 06/07/1998, Chính Phủ ban hành Nghị quyết số 07/1998/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 1998.

Thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau:

1- Thông qua Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp điều hành kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 1998 do Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Trần Xuân Giá trình bày, ý kiến bổ sung của các đại biểu dự họp và ý kiến kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải. Giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, trình Thủ tướng ký ban hành trước ngày 15 tháng 7 năm 1998.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ phải thường xuyên đi sâu đi sát cơ sở, nắm chắc tình hình và đề ra các giải pháp kịp thời giải quyết các khó khăn, ách tắc, khơi dậy tiềm năng và tạo động lực phát triển cho cơ sở ở mọi ngành và mọi lĩnh vực.

2- Thông qua Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 1998 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lại Văn Cử trình bày.

Trong 6 tháng đầu năm 1998, Chính phủ đã triển khai thực hiện có kết quả Quy chế làm việc mới, lề lối làm việc có chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, cũng còn nhiều vấn đề bức xúc, như sự phối hợp xử lý các vấn đề liên ngành, xây dựng và thực hiện chương trình công tác, cải cách hành chính, xây dựng thể chế và kiểm tra việc thực hiện, công tác thông tin báo cáo, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân chưa được thực hiện đầy đủ có hiệu quả. Chính phủ xác định quyết tâm khắc phục các mặt yếu kém này, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong 6 tháng cuối năm 1998 và các năm sau.

Các thành viên Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ cần phối hợp với Văn phòng Chính phủ xem xét lại một cách chặt chẽ các vấn đề, đề án đã đăng ký trong Chương trình công tác 6 tháng cuối năm; đồng thời có kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai ngay việc xây dựng các đề án đã được phân công và kịp thời rà soát, điều chỉnh, sửa đổi bổ sung trong từng tháng.

106