• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phiên họp Chính phủ thường kỳ


 

Nghị quyết số 08/2005/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2005 do Chính phủ ban hành

Tải về Nghị quyết 08/2005/NQ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 08/2005/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 07/07/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 18/07/2005   Số công báo: Từ số 20 đến số 21
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 07/07/2005, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 08/2005/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2005.

Chính phủ nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban thể dục thể thao báo cáo về Chương trình nâng cao thể lực và tầm vóc con người Việt Nam (bằng giải pháp dinh dưỡng và thể dục thể thao).

Trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã rất quan tâm, chú trọng đến vấn đề phát triển chất lượng dân số. Tuy nhiên, hiện nay so với chuẩn quốc tế, chiều cao, thể lực và sức bền của thanh niên Việt Nam còn rất hạn chế. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về thể lực và tầm vóc con người Việt Nam đã có một chương trình tổng thể triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó có giải pháp về dinh dưỡng và thể dục thể thao.

Giao Uỷ ban Thể dục thể thao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em cùng các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ hoàn chỉnh nội dung Chương trình, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chương trình phải bảo đảm tính toàn diện; gắn với chiến lược phát triển tổng thể con người Việt Nam, với môi trường lao động, sản xuất, với xã hội và gia đình; động viên được toàn xã hội đầu tư, tham gia chăm sóc, nâng cao thể lực và tầm vóc con người Việt Nam.

Từ khóa: Nghị quyết 08/2005/NQ-CP
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
2443