• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích hỏa táng tại thành phố Hồ Chí Minh

Tải về Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2013/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BAN HÀNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH HỎA TÁNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI
(Từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 7 năm 2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang;

Xét Tờ trình số 2530/TTr-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành chính sách khuyến khích hỏa táng tại thành phố Hồ Chí Minh; sau khi xem xét báo cáo thẩm tra số 407/BC-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2013 của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với nội dung của Tờ trình số 2530/TTr-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành chính sách khuyến khích hỏa táng tại thành phố Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

A. Chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng:

1. Hỗ trợ 2.500.000 đồng/lượt hỏa táng cho các đối tượng:

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động;

- Đảng viên có Huy hiệu 40 tuổi Đảng trở lên;

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (cán bộ lão thành cách mạng);

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 (Cán bộ tiền khởi nghĩa);

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên;

- Bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

- Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng định suất nuôi dưỡng (già yếu, neo đơn);

- Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng định suất nuôi dưỡng (già yếu, neo đơn);

- Các đối tượng chính sách đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè;

- Hộ nghèo;

- Các đối tượng theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP , Nghị định 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ

2. Hỗ trợ 1.500.000 đồng/lượt hỏa táng cho các đối tượng:

- Đối tượng hưu trí;

- Hộ cận nghèo;

- Người dân có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh.

3. Miễn phí hỏa táng cho trẻ từ 6 tuổi trở xuống có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh và đối tượng tạm trú (KT3).

B. Chính sách hỗ trợ ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực hỏa táng:

Để thực hiện được phương án trên, khuyến khích người dân sử dụng hình thức hỏa táng văn minh - hiện đại, thống nhất chính sách thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực hỏa táng như sau:

- Giao đất, không thu tiền sử dụng đất để xây dựng trung tâm hỏa táng.

- Hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng.

- Cho vay vốn đầu tư từ nguồn vốn kích cầu của thành phố.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành, quận, huyện tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, Kỳ họp thứ mười thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 08/2013/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Thị Quyết Tâm
Ngày ban hành: 13/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/08/2013   Số công báo: Số 34
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND

183

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204945