• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Mặt trận tổ quốc Việt Nam


Văn bản pháp luật về Quy chế dân chủ

 

Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN về hướng dẫn thi hành các điều 11, điều 14, điều 16, điều 22 và điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn do Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

Tải về Nghị quyết 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam   Người ký: Huỳnh Đảm, Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/04/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/04/2008   Số công báo: Từ số 241 đến số 242
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN

38.315

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
65100