• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 09/NQ-CP năm 2016 về ký “Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương” do Chính phủ ban hành

Tải về Nghị quyết 09/NQ-CP
Bản Tiếng Việt

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 09/NQ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ "HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG"

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tchức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 31/TTr-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý ký “Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương” (Hiệp định TPP).

Điều 2. y quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương ký Hiệp định trên với đại diện được ủy quyền của Chính phủ các nước tham gia Hiệp định TPP.

Điều 3. Bộ Ngoại giao tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, PL, TGĐ cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).HM.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn
Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 09/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 02/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết

Ngày 02/02/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết 09/NQ-CP về ký “Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương”.

Theo đó, Chính Phủ ra Quyết Nghị Đồng ý ký “Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương” (Hiệp định TPP), đồng thời ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương ký Hiệp định trên với đại diện được ủy quyền của Chính phủ các nước tham gia Hiệp định TPP.

Từ khóa: Nghị quyết 09/NQ-CP

2.319

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302121