• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND về quy định số lượng nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tải về Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2017/NQ-HĐND

Bình Dương, ngày 15 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN THÚ Y CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHOÁ IX - KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thú y;

Xét Tờ trình số 5178/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định số lượng nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 93/BC-HĐND ngày 28 tháng 11năm 2017 của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định số lượng nhân viên thú y tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương là 118 người (một trăm mười tám người).

(Có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình điều hành, giao Ủy ban nhân dân tỉnh sắp xếp số nhân viên thú y ở từng xã, phường, thị trấn cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương Khóa IX, kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cành

 

PHỤ LỤC

BỐ TRÍ SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN THÚ Y CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

STT

Huyện, thị, TP

Số lượng nhân viên Thú y (người)

I

Thành phố Thủ Dầu Một

14

1

Phường Phú Cường

1

2

Phường Hiệp An

1

3

Phường Tân An

1

4

Phường Tương Bình Hiệp

1

5

Phường Chánh Mỹ

1

6

Phường Hiệp Thành

1

7

Phường Phú Thọ

1

8

Phường Chánh Nghĩa

1

9

Phường Phú Mỹ

1

10

Phường Định Hòa

1

11

Phường Phú Lợi

1

12

Phường Phú Tân

1

13

Phường Hòa Phú

1

14

Phường Phú Hòa

1

II

Huyện Dầu Tiếng

21

1

Thị trấn Dầu Tiếng

1

2

Xã Minh Hòa

2

3

Xã Định An

2

4

Xã Định Thành

2

5

Xã Định Hiệp

2

6

Xã Long Hòa

2

7

Xã Long Tân

2

8

Xã Minh Tân

2

9

Xã Minh Thạnh

2

10

Xã Thanh An

1

11

Xã An Lập

2

12

Xã Thanh Tuyền

1

III

Huyện Phú Giáo

20

1

Thị trấn Phước Vĩnh

1

2

Xã Vĩnh Hòa

1

3

Xã Tam Lập

2

4

Xã An Bình

2

5

Xã An Thái

2

6

Xã Phước Sang

2

7

Xã Tân Long

2

8

Xã An Long

2

9

Xã Phước Hòa

2

10

Xã An Linh

2

11

Xã Tân Hiệp

2

IV

Thị xã Dĩ An

7

1

Phường Dĩ An

1

2

Phường Tân Đông Hiệp

1

3

Phường Bình Thắng

1

4

Phường An Bình

1

5

Phường Bình An

1

6

Phường Đông Hòa

1

7

Phường Tân Bình

1

V

Thị xã Thuận An

10

1

Phường Lái Thiêu

1

2

Phường Hưng Định

1

3

Phường Thuận Giao

1

4

Phường An Phú

1

5

Phường An Thạnh

1

6

Phường Bình Nhâm

1

7

Phường Bình Chuẩn

1

8

Phường Bình Hòa

1

9

Phường Vĩnh Phú

1

10

Xã An Sơn

1

VI

Huyện Bắc Tân Uyên

14

1

Xã Hiếu Liêm

2

2

Xã Tân Lập

2

3

Xã Bình Mỹ

1

4

Xã Tân Bình

1

5

Xã Đất Cuốc

1

6

Xã Tân Thành

1

7

Xã Thường Tân

1

8

Xã Tân Định

2

9

Xã Lạc An

2

10

Xã Tân Mỹ

1

VII

Thị xã Tân Uyên

13

1

Phường Uyên Hưng

1

2

Phường Thái Hòa

1

3

Phường Thạnh Phước

1

4

Phường Tân Phước Khánh

1

5

Phường Khánh Bình

1

6

Phường Tân Hiệp

1

7

Xã Thạnh Hội

1

8

Xã Bạch Đằng

1

9

Xã Vĩnh Tân

2

10

Xã Hội Nghĩa

1

11

Xã Tân Vĩnh Hiệp

1

12

Xã Phú Chánh

1

VIII

Huyện Bàu Bàng

10

1

Xã Trừ Văn Thố

2

2

Xã Cây Trường

2

3

Xã Long Nguyên

2

4

Xã Lai Hưng

1

5

Xã Lai Uyên

1

6

Xã Hưng Hòa

1

7

Xã Tân Hưng

1

IX

Thị xã Bến Cát

9

1

Phường Mỹ Phước

1

2

Phường Chánh Phú Hòa

1

3

Phường Hòa Lợi

1

4

Phường Thới Hòa

1

5

Phường Tân Định

1

6

Xã An Tây

1

7

Xã An Điền

2

8

Xã Phú An

1

 

Tổng cộng: 48 xã, 41 phường, 2 thị trấn

118

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10/2017/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương   Người ký: Phạm Văn Cành
Ngày ban hành: 15/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND

203

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375765