• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam


 

Nghị quyết 1032/2020/UBTVQH14 về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tướng của đơn vị thành lập mới ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trực thuộc Bộ Quốc phòng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Tải về Nghị quyết 1032/2020/UBTVQH14
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1032/2020/UBTVQH14

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CẤP BẬC QUÂN HÀM CAO NHẤT ĐỐI VỚI CHỨC VỤ, CHỨC DANH CỦA SĨ QUAN LÀ CẤP TƯỚNG CỦA ĐƠN VỊ THÀNH LẬP MỚI Ở BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 TRỰC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 16/1999/QH10; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 19/2008/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 72/2014/QH13;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan là Thiếu tướng của đơn vị thành lập mới ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trực thuộc Bộ Quốc phòng

1. Viện trưởng Viện Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

2. Giám đốc Trung tâm ứng phó các tình huống khẩn cấp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2020.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1032/2020/UBTVQH14   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội   Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 14/10/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/11/2020   Số công báo: Từ số 1043 đến số 1044
Lĩnh vực: Quốc phòng   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 1032/2020/UBTVQH14

482

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
456378