Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 105/1997/NQ-CP về việc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 1997 do Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 105/1997/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/10/1997   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/10/1997, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 105/1997/NQ-CP về việc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 1997.

VỀ BÁO CÁO KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 1998 VÀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NSNN NĂM 1997VÀ DỰ TOÁN NSNN NĂM 1998:

1. Thông qua phần đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 1997 cũng như phương hướng, nhiệm vụ và các biện pháp thực hiện kế hoạch năm 1998 nêu trong các báo cáo trên.

2. Về các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và cân đối thu, chi ngân sách Nhà nước năm 1998, giao Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Tài chính tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại phiên họp, cân nhắc kỹ các phương án trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Tài chính, hoàn chỉnh các báo cáo đánh giá tình hình năm 1997, kế hoạch và ngân sách năm 1998 và Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1996 để trình xin ý kiến Bộ Chính trị trước khi trình ra kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá X.

95