Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 11/1997/NQ-QH10 về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 1998 do Quốc hội ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11/1997/NQ-QH10   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nông Đức Mạnh
Ngày ban hành: 12/12/1997   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 12/12/1997, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 11/1997/NQ-QH10 về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 1998.

Thông qua các dự án:

1. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi);

2. Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi);

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khuyến khích đầu tư trong nước;

6. Luật khiếu nại, tố cáo;

7. Luật quốc tịch (sửa đổi);

8. Luật tài nguyên nước.

99