Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 11/1998/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 1998 do Chính Phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11/1998/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 01/09/1998   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/11/1998   Số công báo: Số 31
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 01/09/1998, Chính Phủ ban hành Nghị quyết số 11/1998/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 1998.

Chính phủ dành nhiều thời gian thảo luận đề án "Phát triển nông nghiệp và nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hoá" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình. Chính phủ đánh giá cao những thành tựu và tiến bộ đã đạt được trên lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới cùng với những cố gắng bền bỉ của nông dân ta cũng như sự nỗ lực vượt bậc của các ngành các cấp trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trên lĩnh vực này. Chính phủ khẳng định vai trò hết sức quan trọng của nông nghiệp, nông thôn và nông dân đối với sự phát triển kinh tế, bảo đảm sự ổn định chính trị - xã hội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu và tiến bộ đã đạt được, trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn hiện nay vẫn còn một số khó khăn, có mặt đã trở thành vấn đề bức xúc, gây trở ngại cho việc khai thác tiềm năng to lớn trong nông nghiệp, nông thôn cần được giải quyết.

Chính phủ biểu thị sự nhất trí với nhiều nội dung được đề ra trong đề án này, đồng thời khẳng định đề án cần tập trung vào những vấn đề bức xúc nhất để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy nông nghiệp và kinh tế nông thôn phát triển lên một bước mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII và các Nghị quyết Trung ương. Những vấn đề có tính chiến lược sẽ tiếp tục làm rõ trong quá trình nghiên cứu xây dựng chiến lược 2001 - 2010 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị. Với tinh thần đó, đề án cần đề cập ở mức nhất định những vấn đề chung, toàn diện hơn như vấn đề nông thôn và nông dân; phát triển ngư nghiệp, diêm nghiệp; làm rõ thêm một số vấn đề đang nổi cộm trong nông nghiệp, nông thôn và nông dân hiện nay liên quan đến chính sách đất đai; đẩy mạnh huy động vốn đầu tư; chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển công nghiệp, ngành nghề; phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ; khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển sản xuất; xác định mô hình và phương thức tổ chức sản xuất có hiệu quả; mở rộng thị trường tiêu thụ nông, thuỷ sản; xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; giải quyết việc làm và xoá đói giảm nghèo; thực hiện dân chủ hoá gắn với tăng cường năng lực và hiệu lực tổ chức thực hiện ... nhằm tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay, phát huy nội lực, khai thác tiềm năng to lớn về lao động, đất đai, tài nguyên tạo ra những nhân tố, động lực mới cho sự phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, đồng thời tiếp tục cải thiện và tiến tới nâng cao hơn nữa đời sống nông dân.

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng với Bộ Thuỷ sản và các Bộ, ngành liên quan tiếp thu ý kiến thảo luận tại phiên họp, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương lấy thêm ý kiến của các địa phương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, chuẩn bị trình Bộ Chính trị trong tháng 9/1998.

100