Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 112/1997/NQ-CP về việc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 1997 do Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 112/1997/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/11/1997   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 21/11/1997, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 112/1997/NQ-CP về việc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 1997.

Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Trần Xuân Giá trình bày tóm tắt một số vấn đề lớn trong dự thảo Báo cáo trình Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, khoá VIII. Chính phủ đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến về tư tưởng chủ đạo của hội nghị, về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và những nguyên nhân tồn tại, yếu kém hiện nay, về chủ chương và chính sách lớn nhằm đẩy mạnh công cuộc đổi mới, cần kiệm thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước từ nay đến năm 2000 và một số năm đầu của thế kỷ tới. Chính phủ giao Tổ biên tập tổng hợp của Ban Chỉ đạo chuẩn bị Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá VIII, căn cứ các ý kiến trong quá trình thảo luận và phát biểu kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải, hoàn chỉnh văn bản góp ý kiến của Chính phủ về bản báo cáo trình ra Hội nghị này.

91