Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 12/1998/NQ-CP về phiên họp thường kỳ Chính phủ năm 1998 do Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12/1998/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 25/09/1998   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/11/1998   Số công báo: Số 32
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 25/09/1998, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 12/1998/NQ-CP về phiên họp thường kỳ Chính phủ năm 1998.

 Nhất trí về cơ bản nội dung Báo cáo về kế hoạch ổn định và phát triển kinh tế - xã hội năm 1999 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình; Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 1998 và dự toán ngân sách nhà nước năm 1999 do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình.

Năm 1998, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ nhằm phát huy nội lực, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, cơ sở, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, do đó nhìn chung, kinh tế - xã hội vẫn giữ được ổn định và có sự tăng trưởng. Tuy nhiên, do những yếu kém của bản thân nền kinh tế và công tác tổ chức thực hiện, do thiên tai gây hậu quả nặng nề cùng với tác động của khủng hoảng tài chính - tiền tệ ngày càng lan rộng nên tốc độ tăng trưởng có xu hướng chậm lại và giảm dần, nhiều chỉ tiêu không đạt mức kế hoạch đã đề ra; lĩnh vực văn hóa - xã hội còn những vấn đề bức xúc chưa được giải quyết.

Chính phủ khẳng định cần đánh giá khách quan tình hình kinh tế - xã hội, phân tích những thuận lợi, khó khăn hiện nay và thời gian tới để có sự điều chỉnh cần thiết về mục tiêu, nhịp độ tăng trưởng, cơ cấu đầu tư và các cân đối lớn của nền kinh tế, đồng thời đề ra các chủ trương, chính sách phù hợp tình hình năm 1999 và những năm sau. Cần tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, triển khai có hiệu quả các chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và Chính phủ, tập trung khai thác mọi nguồn lực, vượt qua khó khăn, hạn chế tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng, kiềm chế đà giảm sút nhịp độ tăng trưởng, tiếp tục giữ vững sự ổn định kinh tế - xã hội, đồng thời đặc biệt chú trọng những ngành và lĩnh vực có khả năng phát triển nhanh nhằm tạo đà tăng trưởng mạnh hơn trong những năm tới. Từ đó kế hoạch và ngân sách năm 1999 phải được xác định một cách sát thực và mang tính khả thi, trên cơ sở bố trí cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư, cơ cấu thu chi ngân sách hợp lý, xác định đúng và điều hành linh hoạt các cân đối vĩ mô của nền kinh tế. Theo tinh thần đó, Chính phủ hạ quyết tâm phấn đấu thực hiện một cách tích cực và quyết liệt phương án I; đồng thời chuẩn bị các biện pháp dự phòng cần thiết để chủ động chuyển sang thực hiện phương án II khi tình hình xấu hơn có thể xảy ra.

Để đạt được mục tiêu đó, cần tiếp tục làm rõ thêm một số chủ trương, chính sách về đất đai, đầu tư, thị trường, tài chính-tiền tệ, giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo, cải cách hành chính; từ đó đề ra các giải pháp thật cụ thể và kiên quyết thực hiện trong năm 1999 nhằm tạo động lực để phát triển sản xuất kinh doanh, trước hết là trong các lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp, xuất khẩu...

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương và doanh nghiệp nhà nước phải có các biện pháp kiên quyết nhất nhằm quản lý chặt chẽ chi tiêu, thực hiện triệt để tiết kiệm, tập trung ưu tiên vốn cho sản xuất kinh doanh nhằm góp phần khắc phục tình hình khó khăn hiện nay.

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến tại phiên họp, bổ sung, hoàn chỉnh Báo cáo, trình Bộ Chính trị và báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để chuẩn bị trình Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 khoá X.

102