• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Nghị quyết số 12/2002/QH11 về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XI (2002-2007) và năm 2003 do Quốc hội ban hành

Tải về Nghị quyết 12/2002/QH11
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12/2002/QH11   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 16/12/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/12/2002, Quốc hội ban hành Nghị quyết 12/2002/QH11 về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XI (2002-2007) và năm 2003. Cụ thể,

Nghị quyết thông qua :

- Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XI gồm 137 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết, trong đó có 118 dự án thuộc Chương trình chính thức, gồm 61 dự án luật, 5 dự án nghị quyết của Quốc hội, 49 dự án pháp lệnh, 3 dự án nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và 19 dự án luật thuộc Chương trình chuẩn bị 

- Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2003 gồm 24 dự án luật, 18 dự án pháp lệnh và 2 dự án nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002.

Ban hành kèm Nghị quyết là danh mục các dự án được công bố.

 

Từ khóa: Nghị quyết 12/2002/QH11

179

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
50347