Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 13/1998/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 1998 do Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13/1998/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 30/10/1998   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/12/1998   Số công báo: Số 35
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 30/10/1998, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 13/1998/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 1998.

Nhất trí về cơ bản nội dung Báo cáo tình hình dân di cư tự do, chủ trương và giải pháp khắc phục trong thời gian tới do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình. Đề án này chỉ giới hạn phạm vi dân di cư tự do trong khu vực nông thôn, nông nghiệp và lâm nghiệp.

Trong những năm gần đây, ngoài số dân được điều chuyển theo kế hoạch, số dân di cư tự do trong khu vực nông thôn, nông nghiệp và lâm nghiệp đã góp phần phân bổ lại lao động dân cư trong cả nước, khắc phục tình trạng mất cân đối lao động cục bộ, khai thác thêm tiềm năng lao động, đất đai, tạo ra những ngành nghề và sản phẩm mới. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân về kinh tế - xã hội và sự yếu kém trong công tác quản lý Nhà nước, nên vấn đề dân di cư tự do có chiều hướng phát triển trong mấy năm gần đây, đã gây ra một số vấn đề xã hội phức tạp; phá rừng và làm nương rẫy bừa bãi, ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái ở một số địa phương.

Di cư tự do là vấn đề kinh tế - xã hội lớn và phức tạp, cần phải có những giải pháp đồng bộ để giải quyết vấn đề này một cách căn bản, đồng thời đáp ứng những vấn đề bức xúc đang đặt ra. Trước hết cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với dân di cư tự do, có các biện pháp cụ thể trong tổ chức chỉ đạo thực hiện trên cơ sở phân công, phân cấp rõ và đề cao trách nhiệm của chính quyền các cấp nhằm đưa công tác phân bổ lại dân cư theo quy hoạch, kế hoạch, hạn chế đi đến xoá bỏ tình trạng di cư tự do, tự phát. Cần gắn việc giải quyết vấn đề di dân tự do với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên phạm vi cả nước và trong từng vùng, từng địa phương; với việc lồng ghép và thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh trên từng địa bàn. Các ngành, các cấp, nhất là ở các địa phương có đồng bào di cư đến phải có trách nhiệm bảo đảm những quyền lợi về kinh tế, xã hội, chính trị cho người di cư đến; khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện các chính sách về đất đai, về đầu tư, hỗ trợ xã hội... để đảm bảo điều kiện sống tối cần thiết cho đồng bào định cư tại nơi ở mới. Đồng thời, người dân di cư đến các địa phương phải có nghĩa vụ thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần cùng với chính quyền các cấp ổn định đời sống, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng định cư.

Trước mắt, Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến tại phiên họp, dự thảo Quyết định về các biện pháp giải quyết tình trạng di cư tự do trong khu vực nông thôn, nông nghiệp và lâm nghiệp, trình Thủ tướng ký, ban hành trong quý IV năm 1998.

93