• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phiên họp Chính phủ thường kỳ


 

Nghị quyết số 13/2001/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2001 do Chính phủ ban hành

Tải về Nghị quyết 13/2001/NQ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13/2001/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 04/12/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/01/2002   Số công báo: Số 1
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 04/12/2001, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 13/2001/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2001.

Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày Đề án chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, chế biến nông, lâm sản và ngành nghề nông thôn (Kế hoạch 2001 - 2005).

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn là chủ trương lớn, đã được Đảng và Nhà nước ta đặt ra từ nhiều năm nay. Thực hiện chủ trương đó, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án cụ thể và bước đầu đã đạt được một số kết quả. Tuy vậy, cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn chuyển dịch còn chậm, có xu hướng tự phát, sản xuất vẫn chưa bám sát diễn biến của thị trường, hiệu quả còn thấp, việc tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn.

Chính phủ nhất trí với các giải pháp đã nêu trong Đề án và nhấn mạnh thêm một số vấn đề cần tập trung giải quyết ngay, đó là chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn phải bảo đảm các yêu cầu: nhanh, hiệu quả và bền vững; cần tập trung thực hiện một số giải pháp có tính đột phá trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn như tạo điều kiện để nông dân sản xuất hàng hoá được ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp; giống, khoa học công nghệ phục vụ nông nghiệp, có cơ chế đảm bảo cho nông dân được vay đủ vốn để phát triển sản xuất hàng hoá...; việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải bảo đảm giải quyết đồng bộ trên cả ba vấn đề: nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Các Bộ, ngành cần có sự phân công trách nhiệm rõ ràng và thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện.

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, bổ sung, hoàn chỉnh Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định trong tháng 12 năm 2001.

Từ khóa: Nghị quyết 13/2001/NQ-CP

207

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
7378