• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Nghị quyết 130/2014/NQ-HĐND17 quy định hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động tại tỉnh Bắc Ninh

Tải về Nghị quyết 130/2014/NQ-HĐND17
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/2014/NQ-HĐND17

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỖ TRỢ KINH PHÍ TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO TỔ CHỨC TÔN GIÁO, CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC TÔN GIÁO HOẠT ĐỘNG TẠI TỈNH BẮC NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 10/2014/QĐ-TTg ngày 24/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động tại Việt Nam;

Xét Tờ trình số 41/Ttr-UBND ngày 18/4/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động tại tỉnh Bắc Ninh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành quy định hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động tại tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể như sau:

1. Quy định chung:

Việc hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động tại tỉnh Bắc Ninh thực hiện theo quy định tại Quyết định số 10/2014/QĐ-TTg và quy định cụ thể tại quyết định này.

2. Mức hỗ trợ:

2.1. Quà tặng chúc mừng: Mức chi tối đa 1.000.000 đồng/lần/người.

2.2. Thăm hỏi khi ốm đau hoặc gặp khó khăn về kinh tế: Mức chi tối đa 10.000.000 đồng/người/năm.

2.3. Trợ cấp thường xuyên: Mức chi tối đa 4.000.000 đồng/người/quý.

2.4. Chi phúng viếng khi chức sắc, chức việc tôn giáo qua đời: Tùy theo đối tượng để quyết định mức chi cho phù hợp. Mức tối đa không quá 5.000.000 đồng/người.

3. Thẩm quyền quyết định hỗ trợ:

3.1. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định:

a. Hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức tôn giáo thuộc địa phương quản lý.

b. Hỗ trợ chức sắc, chức việc tôn giáo của các tổ chức tôn giáo ở địa phương, gồm:

- Trợ cấp thường xuyên đối với chức sắc tôn giáo có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gặp khó khăn về kinh tế.

- Chi khen thưởng cho chức sắc, chức việc tôn giáo có thành tích xuất sắc trong việc bảo vệ Tổ quốc, có công lao đóng góp lớn trong việc giải quyết các vụ việc, vấn đề phức tạp, các điểm nóng về tôn giáo.

c. Hỗ trợ tổ chức, chức sắc, chức việc tôn giáo trong một số trường hợp đặc biệt.

3.2. Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh quyết định:

- Tặng quà chúc mừng nhân dịp Tết Nguyên đán của dân tộc; ngày lễ trọng đại của tổ chức tôn giáo; nhân dịp phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, suy cử.

- Thăm hỏi khi bị ốm đau hoặc gặp khó khăn về kinh tế.

- Chi phúng viếng khi chức sắc, chức việc tôn giáo qua đời.

Điều 2. UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết này, thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi ban hành quyết định thực hiện. Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường kỳ cuối năm của HĐND tỉnh.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2014.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Sỹ

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 130/2014/NQ-HĐND17   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Sỹ
Ngày ban hành: 24/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tôn giáo, tín ngưỡng, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 130/2014/NQ-HĐND17

561

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241366