Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 15/1998/NQ-QH10 về Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá X do Quốc Hội ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15/1998/NQ-QH10   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nông Đức Mạnh
Ngày ban hành: 20/05/1998   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 20/05/1998, Quốc Hội ban hành Nghị quyết số 15/1998/NQ-QH10 về Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá X.

Động viên cao nhất mọi nguồn lực trong nước, mọi nguồn vốn trong nhân dân cho đầu tư phát triển, đảm bảo các cân đối lớn và duy trì tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tập trung sức khắc phục hậu quả của hạn hán, cháy rừng, xâm mặn, dịch bệnh; chủ động phòng chống bão, lụt. Quan tâm đầu tư tu sửa, làm mới công trình thuỷ lợi, giao thông, điện phục vụ nông nghiệp, bảo vệ nguồn nước. Có chính sách về giá bán vật tư nông nghiệp và giá mua nông sản hợp lý để nông dân có lãi. Bảo đảm an toàn lương thực, không để xảy ra tình trạng thiếu đói.

Tiếp tục đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghê, nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp nhằm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước gắn với cải cách hành chính trong doanh nghiệp. Phấn đấu thực hiện cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước theo kế hoạch đã đề ra.

Đẩy mạnh xuất khẩu, khuyến khích các tổ chức và cá nhân tìm kiếm, phát triển thị trường mới. Mở rộng quan hệ thương mại cả trong và ngoài nước, làm lành mạnh thị trường nội địa. Tổ chức thông tin tiếp thị, tránh thua thiệt về giá trong xuất khẩu. Xoá bỏ sự phiền hà trong các thủ tục về hải quan. Bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước.

Cải tiến thủ tục, tạo cho được sự chuyển biến, cải thiện cơ bản môi trường đầu tư nhằm khuyến khích đầu tư nước ngoài và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.

87