• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phiên họp Chính phủ thường kỳ


 

Nghị quyết số 16/2005/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2005 do Chính phủ ban hành

Tải về Nghị quyết 16/2005/NQ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16/2005/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 08/12/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/12/2005   Số công báo: Từ số 15 đến số 16
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 08/12/2005, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 16/2005/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2005.

Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo Tờ trình về Đề án Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006 - 2015.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, giáo dục mầm non đã có bước phát triển mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của hệ thống giáo dục quốc dân. Các chỉ tiêu phát triển quy mô đến năm 2005 đều vượt mức quy định tại Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010. Chất lượng nuôi dạy trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, so với vị trí và yêu cầu phát triển, giáo dục mầm non vẫn còn một số yếu kém, bất cập. Quy mô và chất lượng giáo dục mầm non có sự chênh lệch đáng kể giữa các vùng, miền trong cả nước. Một tỷ lệ lớn trẻ em trong độ tuổi mầm non chưa được chăm sóc, nuôi dạy theo phương pháp khoa học.

Giáo dục mầm non là một bộ phận cấu thành của hệ thống giáo dục quốc dân, có vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực của đất nước, cần được quan tâm thoả đáng. Phát triển giáo dục mầm non là trách nhiệm của Nhà nước và toàn dân. Thực hiện Nghị quyết số 37/2004/QH11 của Quốc hội và Luật Giáo dục năm 2005, Chính phủ xác định, cần tập trung phát triển giáo dục mầm non, tạo bước chuyển biến cơ bản, vững chắc và toàn diện theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá và xã hội hoá; nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi và dạy trẻ; mở rộng hệ thống các cơ sở giáo dục mầm non trên các địa bàn dân cư, đặc biệt ở nông thôn và những vùng khó khăn. Để thực hiện được mục tiêu này, cần tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non với các chế độ chính sách hợp lý về đào tạo, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như các quyền lợi vật chất và tinh thần khác, không phân biệt giáo viên công lập hay ngoài công lập, trong biên chế hay ngoài biên chế; đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp mầm non đáp ứng yêu cầu phát triển, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các chính sách phát triển giáo dục mầm non, đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục mầm non theo lộ trình hợp lý; đồng thời thực hiện mạnh việc phân cấp quản lý, gắn với việc tăng cường kiểm tra, bảo đảm hiệu quả thực hiện.

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh Đề án Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006 - 2015, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Từ khóa: Nghị quyết 16/2005/NQ-CP

204

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
6908