• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND về đặt, đổi tên đường đợt V và đặt tên cầu vượt trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Tải về Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2016/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 04 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT, ĐỔI TÊN ĐƯỜNG ĐỢT V VÀ ĐẶT TÊN CẦU VƯỢT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH

HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Xét Tờ trình số 4413/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục đặt, đổi tên đường đợt V cho 32 đường và đặt tên cho 03 cầu vượt trên địa bàn thành phố Vinh, trong đó:

1. Đặt tên mới cho 25 đường (20 đường mang tên danh nhân, 04 đường mang tên địa danh, 01 đường mang tên danh từ)

(Danh mục I kèm theo).

2. Điều chỉnh tên cho 07 đường (03 đường điều chỉnh kéo dài, không đặt tên mới; 02 đường điều chỉnh, đặt tên mới; 02 đường điều chỉnh thành ngõ)

(Danh mục II kèm theo).

3. Đặt tên mới cho 03 cầu vượt (mang tên địa danh)

(Danh mục III kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Khóa XVII, Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 04 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 14 tháng 8 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Sơn

 

DANH MỤC I

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG MỚI ĐƯỢC ĐẶT TÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH ĐỢT V
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của HĐND tỉnh)

TT

Tên đường

Phường, xã

Hiện trạng

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài (m)

Chiều rộng (hiện trạng (m)

Chiều rộng quy hoạch (m)

Loại hình

01

Yên Vinh

Hưng Phúc

Nhựa

Đường Duy Tân

Đường  Đinh Công Trứ

302

7

12

Địa danh

02

Vệ Định

Đội Cung

Bê tông

Đường  Trần Nhật Duật

Đường Nguyễn Tiềm

400

6

12

Địa danh

03

Chính Đích

Hưng Chính

Nhựa

Đường Ngô Đức Mai

Nhà văn hóa xóm 3

700

5

9-12

Địa danh

04

Tân Hùng

Hưng Lộc

Nhựa

Đường  Nguyễn Phong Sắc

Khu dân cư  phường Hưng Dũng

920

8

15

Địa danh

05

Phan Văn Chí

Hưng Lộc

Nhựa

Đường Lê Viết Thuật

Khu dân cư  xóm Mỹ Thượng

730

8

8

Nhà thơ, chí sĩ yêu nước đầu XX

06

Hoàng Văn Bá

Hưng Lộc

Nhựa

Đường Lê Viết Thuật

Khu dân cư  xóm Hòa Tiến

640

7

12

Liệt sĩ cách mạng 1930-1931

07

Nguyễn Trọng Thường

Hưng Lộc

Nhựa

Cầu Bồ

Đường  Trần Khánh Dư

530

7

15

Danh thần thời  Lê Trung Hưng

08

Hoàng Nghĩa Lương

Lê Lợi

Nhựa

Đường  Lý Thường Kiệt

Đường  Nguyễn Thái Học

394

9

18

Danh tướng thời Lê

09

Nguyễn Phùng Thời

Đông Vĩnh

Bê tông

Đường  Nguyễn Trường Tộ

Đường Nguyễn Tiềm

1200

5

18

Danh thần thời Lê Trung Hưng

10

Chính Hữu

Đông Vĩnh

Nhựa

Đường Nguyễn Hiền

Khu dân cư  Yên Giang

600

6

6

Nhà thơ hiện đại

11

Lê Doãn Sửu

Hà Huy Tập

Nhựa

Đường  Phạm Đình Toái

Đường QH 12 M

220

21

21

Liệt sĩ cách mạng

12

Nguyễn Trọng Phiệt

Hà Huy Tập

Nhựa

Đường Hà Huy Tập

Đường QH 12 M

473

12

12

Liệt sĩ, lão thành cách mạng

13

Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Hà Huy Tập

Nhựa

Đường  Phạm Đình Toái

Đường Lý Tự Trọng

330

12

12

Thần khai canh

14

Lưu Đức An

Hà Huy Tập

Nhựa

Đường Phan Thái Ất

Đường  Nguyễn Năng Tĩnh

400

18

18

Danh thần thời Lê

15

Nguyễn Trương Khoát

Hà Huy Tập

Nhựa

Đại lộ Lê Nin

Đường Bùi Huy Bích

340

12

12

Nhà hoạt động CM, BT Tỉnh ủy

16

Nguyễn Viết Phú

Hồng Sơn

Nhựa

Đường Trần Phú

Đường  Nguyễn Viết Nhung

520

6

12

Khai canh, lập làng ở Vinh

17

Nguyễn Công Nghiệm

Hưng Dũng

Nhựa

Đại lộ Lênin

Đường Duy Tân

400

10

20

Danh tướng thời Lê

18

Võ Thúc Đồng

Bến Thủy

Nhựa

Đường  Nguyễn Văn Trỗi

Đường Nguyễn Du

400

18

18

Nhà hoạt động CM, BT Tỉnh ủy

19

Nguyên phi Ỷ Lan

Nghi Đức

Nhựa

Đường Mai Lão Bạng

Xóm Xuân Đức, Nghi Phong

3000

10

10

Nguyên phi thời Lý

20

Sư Vạn Hạnh

Nghi Đức

Nhựa

Đường  Trương Vân Lĩnh

Xóm Xuân Trung, Nghi Phong

4000

10

18

Thiền sư thời Tiền Lê - Lý

21

Lê Ngọc Hân

Nghi Đức

Nhựa

Đường  535 Vinh - Cửa Hội

Giáp xã Nghi Ân

3000

10

35

Công chúa nhà Lê

22

Hoàng Kim Giao

Nghi Đức

Nhựa

Đường  535 Vinh - Cửa Hội

Chùa Ân, xã Nghi Ân

1000

7

15

Liệt sĩ chống Mỹ

23

Bùi Thế Đạt

Nghi Đức

Nhựa

Đường Lê Quý Đôn

Đường 46

2000

10

10

Danh thần  thời Hậu Lê

24

Trần Đình San

Vinh Tân

Nhựa

Đường  Phạm Hồng Thái

Hết địa phận Vinh

1200

9

18

Nhà hoạt động  cách mạng

25

Namyangju Dasan

Quán Bàu

Nhựa

Đường Mai Hắc Đế

Đường Lê Ninh

912

18

18

Danh từ

 

DANH MỤC II

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỀU CHỈNH, ĐẶT TÊN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH ĐỢT V
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của HĐND tỉnh)

TT

Tên đường điều chỉnh/đặt mới

Tên đường hiện trạng cần điều chỉnh

Lý do điều chỉnh

Phường, xã

Hiện trạng

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài tăng thêm (m)

Chiều dài cả tuyến đường (m)

Chiều rộng (hiện trạng (m)

Ghi chú

26

Trần Đăng Dinh

Chưa có tên

Đoạn đường tiếp nối trục đường Trần Đăng Dinh chưa có tên

Trung Đô

Nhựa

Đường Trần Đăng Dinh

Khu quy hoạch tái định cư

155

320

12

Kéo dài, không đặt tên mới

27

Đậu Yên

Nguyễn Sơn

Bất cập do đường Nguyễn Sơn, bắt đầu từ đường Trần Phú đến đường Nguyễn Thiếp bị bẻ góc, phần bẻ góc này lại nối liền và nằm trên một trục với đường Đậu Yên.

Trung Đô

Nhựa

Đường Nguyễn Sơn

Đường Đậu Yên

150

450

12

Điều chỉnh, đặt tên mới

28

Trần Cảnh Bình

N2 và Ngô Thì Nhậm

Đường Trần Cảnh Bình, N2, Ngô Thì Nhậm đề nghị đổi thành đường Trần Cảnh Bình để thống nhất một tuyến do các tên đường này đều nằm trên một trục.

Trung Đô

Nhựa

Đường Trần Cảnh Bình, đường N2

Đường Ngô Thì Nhậm

1426

2226

18

Điều chỉnh, đặt tên mới

29

Ngõ 49, đường Bùi Thị Xuân

Nguyễn Thiếp

Theo quy hoạch, đường Nguyễn Thiếp bắt đầu từ đường Trần Phú đến đường ven núi Quyết, nhưng hiện trạng đường Nguyễn Thiếp chỉ kéo dài từ đường Trần Phú đến đường Phượng Hoàng, sau đó lại nối tiếp từ đường Lê Doãn Nhã đến đường Bùi Thị Xuân, có một đoạn không giải phóng được mặt bằng nên gây hiểu nhầm về 2 đường Nguyễn Thiếp.

Trung Đô

Bê tông

Đường Bùi Thị Xuân

Đường

Lê Doãn Nhã

250

250

5

Điều chỉnh đường thành ngõ

30

Lê Khôi

Chưa có tên

Đoạn đường tiếp nối trục đường Lê Khôi chưa có tên

Quang Trung

Nhựa

Đường Đào Tấn- Phan Chu Trinh

Đường Nguyễn Thái Học

212

535

12

Kéo dài, không đặt tên mới

31

Phan Thúc Trực

Chưa có tên

Đoạn đường tiếp nối trục đường Phan Thúc Trực chưa có tên

Đông Vĩnh

Nhựa

Đường Phan Thúc Trực

Giáp ga Vinh

350

700

9

Kéo dài, không đặt tên mới

32

Ngõ 79, đường Trần Phú

Hoàng Nghĩa Lương

Đường Hoàng Nghĩa Lương có quy mô quá nhỏ (dài 150, rộng 4m), không đủ tiêu chí đặt tên đường và quy mô đường cũng không tương xứng với tầm cống hiến của danh nhân. Hoàng Nghĩa Lương là một danh tướng thời Lê, có nhiều công trạng. Đền thờ ông đã được xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia. Và ông cũng là thủy tổ của bà Hoàng Thị Loan- thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì vậy, đề nghị chuyển tên danh nhân đặt cho tuyến đường khác xứng tầm hơn.

Lê Mao

Nhựa

Đường Trần Phú

Đường Ngư Hải

150

150

5

Điều chỉnh đường thành ngõ

 

DANH MỤC III

CẦU VƯỢT MỚI ĐƯỢC ĐẶT TÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của HĐND tỉnh)

TT

Tên cầu vượt

Trích ngang lý lịch danh từ, địa danh

Phường, xã

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài (m)

Chiều rộng (m)

Hiện trạng

Loại hình

33

Cửa Nam

Cửa Nam là tên địa danh (phường) ở phía Tây thành phố Vinh, nơi có cầu vượt đi qua. Tên gọi Cửa Nam đã có từ cách đây hơn nửa thế kỷ, gắn bó và trở nên quen thuộc với đời sống của nhân dân thành phố Vinh. Cầu vượt thuộc địa phận phường Cửa Nam nên lấy tên địa danh để đặt tên cầu.

Cửa Nam

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Nguyễn Sinh Sắc

361

20

Bê tông

Địa danh

34

Nghi Kim

Nghi Kim là tên địa danh (xã) ở phía Bắc thành phố Vinh. Tên gọi Nghi Kim đã có từ những năm 50 của thế kỷ XX, đã gắn bó và trở nên quen thuộc với đời sống của nhân dân khu vực này. Cầu vượt chủ yếu thuộc địa phận xã Nghi Kim nên lấy tên địa danh Nghi Kim để đặt tên cho cầu.

Nghi Kim, Nghi Liên

Đường Thăng Long

Đường Thăng Long

300

20,5

Bê tông

Địa danh

35

Quán Bánh

Quán Bánh là tên địa danh ở phía Bắc thành phố Vinh, nơi có cầu vượt đi qua. Tên gọi này có từ thế kỷ XX, đã trở nên quen thuộc trong đời sống nhân dân thành phố Vinh. Cầu vượt thuộc khu vực Quán Bánh nên lấy tên địa danh để đặt tên cầu.

Nghi Kim

Đường Đặng Thai Mai

Quốc lộ 46B

395,5

12

Bê tông

Địa danh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 18/2016/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Nguyễn Xuân Sơn
Ngày ban hành: 04/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331422