• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 182/NQ-HĐND năm 2020 về chủ trương đầu tư dự án nhóm B và nhóm C do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Tải về Nghị quyết 182/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 182/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 15 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN NHÓM B VÀ NHÓM C

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 5545/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2020, Tờ trình số 5763/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2020 và Tờ trình số 5832/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2020 về việc ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B khởi công mới trong năm 2020

Phê duyệt chủ trương đầu tư 02 dự án nhỏm B khởi công mới trong năm 2020, gồm:

1. Dự án xây dựng đường vành đai thành phố Đà Lạt và cơ sở hạ tầng các khu dân cư, do Sở Giao thông vận tải quản lý dự án - Phụ lục 1-01.

2. Dự án xây dựng hoàn chỉnh 04 trường tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia: Nguyễn Du, Võ Thị Sáu, Mỹ Đức, Nguyễn Trãi, do Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻh quản lý dự án - Phụ lục I-02.

Điều 2. Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C khởi công mới trong năm 2020

Phê duyệt chủ trương đầu tư 33 dự án nhóm C khởi công mới trong năm 2020, gồm:

1. Dự án xây dựng đường gom cao tốc Liên Khương - Prenn, do Sở Giao thông vận tải quản lý dự án - Phụ lục II-01.

2. Dự án đầu tư một số hạng mục cho 02 trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Lâm Hà và huyện Đam Rông, do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý dự án - Phụ lục II-02.

3. Dự án đầu tư một số hạng mục cho 04 trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm và huyện Cát Tiên, do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý dự án - Phụ lục II-03.

4. Dự án xây dựng Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng tập trung và đô thị thông minh tỉnh Lâm Đồng, do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý dự án - Phụ lục II-04.

5. Dự án xây dựng Khối nhà làm việc của lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng thuộc trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, do Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý dự án - Phụ lục II-05.

6. Dự án xây dựng mở rộng Khoa Ưng bướu thuộc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng (thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh), do Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng quản lý dự án - Phụ lục II-06.

7. Dự án Tăng cường năng lực quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng cấp bách Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, do Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà quản lý dự án - Phụ lục II-07.

8. Dự án đầu tư xe truyền hình màu lưu động chuẩn HD cho Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng, do Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng quản lý dự án - Phụ lục II-08.

9. Dự án đóng cửa bãi rác Cam Ly, do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt quản lý dự án - Phụ lục II-09.

10. Dự án đầu tư thiết bị cho Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC), do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt quản lý dự án - Phụ lục II-10.

11. Dự án xây dựng 02 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia: Ka Đô và Hoàng Oanh, do Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương quản lý dự án - Phụ lục II-11.

12. Dự án xây dựng 02 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia: Ka Đơn 2 và Pró, do Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương quản lý dự án - Phụ lục II-12.

13. Dự án xây dựng Trường Tiểu học Lạc Xuân và Trường Tiểu học Suối Thông, do Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương quản lý dự án - Phụ lục II-13.

14. Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Văn Thụ, thị trấn Liên Nghĩa, do Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng quản lý dự án - Phụ lục II-14.

15. Dự án xây dựng vỉa hè, hệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 20 đoạn Km 185+200 đến Km193+532 qua địa bàn xã Ninh Gia, xã Phú Hội và đoạn Quốc lộ 28B từ ngã ba Ninh Gia đến Trung đoàn 994, do Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng quản lý dự án - Phụ lục II-15.

16. Dự án đóng cửa bãi rác thôn P’ré, xã Phú Hội, do Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng quản lý dự án - Phụ lục II-16.

17. Dự án xây dựng 02 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia: Bình Thạnh và Kim Đồng, do Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng quản lý dự án - Phụ lục II-17.

18. Dự án xây dựng 03 trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia: Nguyễn Trãi, Đà Loan và Tà Năng, do Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng quản lý dự án - Phụ lục II-18.

19. Dự án ổn định dân di cư tự do các thôn: Đan Hà, Thống Nhất, Phượng Lâm và Tân Lập, xã Đan Phượng, do Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà quản lý dự án - Phụ lục II-19.

20. Dự án xây dựng Trường Tiểu học Nam Ban 1, Trường Trung học cơ sở Tân Thanh và Trường Mầm non 2 Nam Ban, do Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà quản lý dự án - Phụ lục II-20.

21. Dự án xây dựng Trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám và Trường Tiểu học Tân Văn 1, do Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà quản lý dự án - Phụ lục II-21.

22. Dự án xây dựng đường giao thông vào Khu dân cư Liêng Trang 1, 2 và đường từ ĐT.722 vào Khu sản xuất Pớ Păng, xã Đạ Tông, do Ủy ban nhân dân huyện Đam Rông quản lý dự án - Phụ lục II-22.

23. Dự án xây dựng Trường Mầm non Hòa Nam, do Ủy ban nhân dân huyện Di Linh quản lý dự án - Phụ lục II-23.

24. Dự án xây dựng Trường Tiểu học Đinh Trang Hòa 1 và Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Đinh Trang Thượng, do Ủy ban nhân dân huyện Di Linh quản lý dự án - Phụ lục II-24.

25. Dự án xây dựng Trường Tiểu học Hòa Bắc và Trường Trung học cơ sở Hòa Bắc, do Ủy ban nhân dân huyện Di Linh quản lý dự án - Phụ lục II-25.

26. Dự án xây dựng đường từ xã B’Lá đi xã Lộc Quảng, do Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm quản lý dự án - Phụ lục II-26.

27. Dự án xây dựng 02 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia: Lộc Đức và Sao Mai, do Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm quản lý dự án - Phụ lục II-27.

28. Dự án xây dựng Trường Tiểu học Lộc Ngãi B và Trường Trung học cơ sở Lộc Ngãi B đạt chuẩn quốc gia, do Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm quản lý dự án - Phụ lục II-28.

29. Dự án xây dựng 03 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia: Nguyễn Khuyên, Lê Quý Đôn và Lộc Ngãi C, do Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm quản lý dự án - Phụ lục II-29.

30. Dự án xây dựng tuyến đường từ đường Lê Lai đến đường Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến; hệ thống thoát nước, vỉa hè đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Phát, do Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc quản lý dự án - Phụ lục II-30.

31. Dự án xây dựng các phòng bộ môn, phòng chức năng cho 05 trường đạt chuẩn quốc gia: Trường Trung học cơ sở Quốc Oai, Trường Trung học cơ sở Xuân Thành, Trường Mầm non Hoa Mai, Trường Mầm non Hoa Hồng và Trường Mầm non Vành Khuyên, do Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻh quản lý dự án - Phụ lục II-31.

32. Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống thoát nước Tổ dân phố 2 vào bãi rác thị trấn Phước Cát, do Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên quản lý dự án - Phụ lục II-32.

33. Dự án sửa chữa, nâng cấp các trường học trên địa bàn huyện Cát Tiên, do Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên quản lý dự án - Phụ lục II-33.

Điều 3. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án các nhóm B khởi công mới trong giai đoạn 2021 - 2025

Phê duyệt chủ trương đầu tư 05 dự án nhóm B khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025, gồm:

1. Dự án xây dựng đường giao thông nối từ đường Lữ Gia xuống thượng lưu hồ Xuân Hương; xây dựng kè chắn xung quanh Hồ lắng số 1 và dọc theo suối (đoạn tử Hồ lắng số 1 đến điểm đường Lữ Gia mở rộng), thành phố Đà Lạt, do Ủy ban nhân dàn thành phố Đà Lạt quản lý dự án - Phụ lục III-01.

2. Dự án xây dựng Công viên Yersin, thành phố Đà Lạt (giai đoạn 3), do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt quản lý dự án - Phụ lục III-02.

3. Dự án cải tạo, nâng cấp Trung tâm Hành chính thành phố Đà Lạt, do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt quản lý dự án - Phụ lục III-03.

4. Dự án xây dựng đường tránh thị trấn Thạnh Mỹ, do Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương quản lý dự án - Phụ lục III-04.

5. Dự án xây dựng đường vành đai thị trấn Mađaguôi, do Ủy ban nhân dân huyện Dạ Huoai quản lý dự án - Phụ lục III-05.

Điều 4. Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C khởi công mới trong giai đoạn 2021 - 2025

Phê duyệt chủ trương đầu tư 42 dự án nhóm C khởi công mới trong giai đoạn 2021 - 2025, gồm:

1. Dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất lúa ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn huyện Cát Tiên, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý dự án - Phụ lục IV-01.

2. Dự án nâng cấp, kiên cố hóa hệ thống thủy lợi Tuyền Lâm - Định An - Quảng Hiệp, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý dự án - Phụ lục IV-02.

3. Dự án nâng cấp kênh chính Đạ Ròn, huyện Đơn Dương; kênh cấp I Cam Ly Thượng và kênh N3 Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý dự án - Phụ lục IV-03.

4. Dự án kiên cố hóa hệ thống kênh Trạm bơm Phù Mỹ, huyện Cát Tiên, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý dự án - Phụ lục IV-04.

5. Dự án mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch, do Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch quản lý dự án - Phụ lục IV-05

6. Dự án xây dựng trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, do Trung tâm ứng dụng khoa học và công nghệ Lâm Đồng quản lý dự án - Phụ lục IV-06.

7. Dự án nâng cấp, mở rộng đường Văn Lang, thị trấn Lạc Dương, do Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương quản lý dự án - Phụ lục IV-07.

8. Dự án nâng cấp một số tuyến đường trên địa bàn huyện Lạc Dương, do Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương quản lý dự án - Phụ lục IV-08.

9. Dự án xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Đơn Dương, do Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương quản lý dự án - Phụ lục IV-09.

10. Dự án xây dựng kè chống sạt lở và đường từ cầu Ông Dậu đến cống Quảng Lạc, thị trấn D'Ran và gia cố kè chống sạt lở hạ lưu cống dâng Ka Đê, xã Ka Đơn, do Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương quản lý dự án - Phụ lục IV-10.

11. Dự án xây dựng đường trục xã Liên Hiệp đi xã N’Thol Hạ, do Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng quản lý dự án - Phụ lục IV-11.

12. Dự án xây dựng đường trục xã Phú Hội đi xã Tân Hội, do Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng quản lý dự án - Phụ lục IV-12.

13. Dự án duy tu, sửa chữa đường liên xã Tân Hội - Tân Thành, do Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng quản lý dự án - Phụ lục IV-13.

14. Dự án xây dựng đường liên xã từ thôn Đà RGiềng, xã Đà Loan đi thôn Tà Nhiên, xã Tà Năng, do Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng quản lý dự án - Phụ lục IV-14.

15. Dự án xây dựng đường vào Khu dân cư Phú An, xã Phú Hội và đường vào Làng nghề thổ cẩm Đarahoa, xã Hiệp An, do Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng quản lý dự án - Phụ lục IV-15.

16. Dự án thảm nhựa, xây dựng vỉa hè, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh đường Trần Phú, thị trấn Liên Nghĩa, do Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng quản lý dự án - Phụ lục IV-16.

17. Dự án xây dựng vỉa hè, hệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 20 đoạn từ Chùa Bà Cha đến cao tốc Liên Khương - Prenn, do Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng quản lý dự án - Phụ lục IV-17.

18. Dự án nạo vét suối Đa R'Cao, thôn K'Rèn, xã Hiệp An, do Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng quản lý dự án - Phụ lục IV-18.

19. Dự án xây dựng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, do Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng quản lý dự án - Phụ lục IV-19.

20. Dự án xây dựng 02 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia: Tân Hội và Bồng Lai, do Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng quản lý dự án - Phụ lục IV-20.

21. Dự án xây dựng Trường Tiểu học Đà Loan, do Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng quản lý dự án - Phụ lục IV-21.

22. Dự án xây dựng đường từ thôn Tân Hòa, xã Tân Văn đi thôn Thạch Thất, xã Tân Hà và đường từ xã Mê Linh, huyện Lâm Hà đi xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt, do Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà quản lý dự án - Phụ lục IV-22.

23. Dự án xây dựng đường liên xã từ xã Rô Men đi xã Liêng Srônh, do Ủy ban nhân dân huyện Đam Rông quản lý dự án - Phụ lục IV-23.

24. Dự án xây dựng hồ chứa nước Đạ Nòng II, xã Đạ Tông, do Ủy ban nhân dân huyện Đam Rông quản lý dự án - Phụ lục IV-24.

25. Dự án xây dựng hệ thống thủy lợi Đơn Trang, xã Đạ Tông, do Ủy ban nhân dân huyện Đam Rông quản lý dự án - Phụ lục IV-25.

26. Dự án nâng cấp đường liên xã Hòa Ninh - Hòa Bắc và xây dựng 02 tuyến đường đối nội thuộc khu quy hoạch Hòa Ninh, do Ủy ban nhân dân huyện Di Linh quản lý dự án - Phụ lục IV-26.

27. Dự án xây dụmg đường liên xã Tân Nghĩa - Tân Châu - Tân Thượng, do Ủy ban nhân dân huyện Di Linh quản lý dự án - Phụ lục IV-27.

28. Dự án xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn: Đường Thôn 4 - Thôn 5, xã Tam Bố; đường vào Khu sản xuất lớn xã Đinh Lạc đi xã Gia Hiệp; đường Thôn 17, xã Hòa Bắc đi xã Hòa Ninh và xây dựng cầu La Òn trên tuyến đường Đinh Trang Hòa - Hòa Trung - Hòa Bắc, do Ủy ban nhân dân huyện Di Linh quản lý dự án - Phụ lục IV-28.

29. Dự án nâng cấp đường liên thôn Đức Thanh - Đức Thạnh, xã Lộc Đức, do Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm quản lý dự án - Phụ lục IV-29.

30. Dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ ngã 5 xã Lộc Tân đi thành phố Bảo Lộc (nối với đường Phùng Hưng, thành phố Bảo Lộc), do Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm quản lý dự án - Phụ lục IV-30.

31. Dự án sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn đập hồ chứa nước Thôn 6, xã Lộc An, do Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm quản lý dự án - Phụ lục IV-31.

32. Dự án xây dựng đường liên Thôn 11 - 13 - 14, xã Đamb’ri, do Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc quản lý dự án - Phụ lục IV-32.

33. Dự án xây dựng các tuyến đường đô thị: Đường từ Khu phố 3, phường B'Lao đến đường vành đai phía Nam và đường từ Khu phố 3, phường B’Lao đến đường Lam Sơn, do Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc quản lý dự án - Phụ lục IV-33.

34. Dự án nâng cấp đường Nguyễn Thái Học, thị trấn Mađaguôi, do Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai quản lý dự án - Phụ lục IV-34.

35. Dự án nâng cấp đường Võ Thị Sáu, thị trấn Mađaguôi, do Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai quản lý dự án - Phụ lục IV-35.

36. Dự án nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 20 đoạn qua thị trấn Mađaguôi, do Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai quản lý dự án - Phụ lục IV-36.

37. Dự án nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đường nội thị thị trấn Mađaguôi và Quốc lộ 20 đoạn qua huyện Đạ Huoai, do Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai quản lý dự án - Phụ lục IV-37.

38. Dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông đi từ đường ĐT.721 vào thôn Sơn Thủy và thôn Hương Thanh, xã Đạ Lây, do Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻh quản lý dự án - Phụ lục IV-38.

39. Dự án xây dựng đường từ trung tâm thị trấn vào Nghĩa địa Tổ dân phố 7, thị trấn Đạ Tẻh, do Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻh quản lý dự án - Phụ lục IV-39.

40. Dự án xây dựng hệ thống thoát nước thị trấn Đạ Tẻh, do Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻh quản lý dự án - Phụ lục IV-40.

41. Dự án xây dựng đường giao thông nối dài từ thôn Nghĩa Thủy đến đường ĐH.92, xã Quảng Ngãi, do Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên quản lý dự án - Phụ lục IV-41.

42. Dự án nạo vét suối Đạ Sỵ, do Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên quản lý dự án - Phụ lục IV-42.

Điều 5. Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020

1. Bổ sung dự án xây dựng Khối nhà làm việc của lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng thuộc trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, với tổng mức đầu tư: 27.449 triệu đồng; kế hoạch vốn bố trí giai đoạn 2016 - 2020: 3.000 triệu đồng.

2. Bố trí kế hoạch vốn năm 2020 cho dự án xây dựng Khối nhà làm việc của lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng thuộc trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng số tiền 3.000 triệu đồng, từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2019.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện việc bố trí vốn cho các dự án bảo đảm về thời gian quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công.

2. Các cơ quan quản lý dự án chịu trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

b) Khi triển khai dự án, các cơ quan quản lý dự án có trách nhiệm thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư dự án theo chủ trương của Chính phủ. Riêng các dự án khởi công mới trong năm 2020, các cơ quan quản lý dự án không phải thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư dự án theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan quản lý dự án và các cơ quan liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa IX, Kỳ họp lần thứ 14 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP;
- Các bộ: KH và ĐT, Tài chính;
- TT: TU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
- UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh Khóa IX;
- VP: TU, Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các cơ quan quản lý dự án;
- TTHĐND, UBND các huyện, TP;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lâm Đồng;
- Chi cục VT, LT;
- Trang TTĐT HĐND tỉnh;
- Lưu: VP, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Trần Đức Quận

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 182/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Trần Đức Quận
Ngày ban hành: 15/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 182/NQ-HĐND

373

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
449593