Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 20/1997/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 1997 của Chính phủ do Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20/1997/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 28/02/1997   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/02/1997, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 20/1997/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 1997 của Chính phủ.

Thông qua đề án sửa đổi, bổ sung Nghị định 29/CP ngày 12/5/1995 quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước do Bộ trưởng Trần Xuân Giá trình bày. Việc bổ sung, sửa đổi lần này nhằm tháo gỡ những vướng mắc nằm trong quyền hạn giải quyết của Chính phủ, để Luật Khuyến khích đầu tư trong nước thực sự đi vào cuộc sống, huy động được các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Vì vậy, những Điều của Nghị định 29/CP được sửa đổi, bổ sung phải hết sức cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu, thực hiện được ngay. Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước ngày 20/3/1997 và phối hợp với các Bộ liên quan ban hành ngay các văn bản hướng dẫn thi hành.

84