• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Nghị quyết 205/2015/NQ-HĐND Quy định tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Tải về Nghị quyết 205/2015/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 205/2015/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang   Người ký: Triệu Tài Vinh
Ngày ban hành: 10/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Theo Nghị quyết 205/2015/NQ-HĐND, việc phân công quản lý DN của cơ quan thuế thực hiện như sau:

1. Doanh nghiệp do Cục Thuế trực tiếp quản lý:

- Doanh nghiệp có phần vốn Nhà nước chiếm tỷ lệ từ 50% trở lên.

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Doanh nghiệp có dự án hợp Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT); Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BTO); Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

- Doanh nghiệp có quy mô vốn điều lệ tại thời điểm đăng ký kinh doanh từ 10 tỷ đồng trở lên.

- Chi nhánh thành lập mới là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có hoạt động khai thác khoáng sản.

- Doanh nghiệp hạch toán toàn ngành, doanh nghiệp hoạt động trên nhiều địa bàn; doanh nghiệp có quy mô kinh doanh lớn; doanh nghiệp có số thu ngân sách được phân bổ cho nhiều địa bàn cấp tỉnh hoặc nhiều địa bàn cấp huyện trên cùng tỉnh, thành phố được thụ hưởng theo quy định của pháp luật.

- Doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản gồm: Khai thác quặng sắt; khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; khai thác quặng kim loại quý hiếm.

- Doanh nghiệp hoạt động sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Trừ doanh nghiệp có nhà máy thủy điện nằm tại huyện, có lòng hồ chứa nước, có địa chỉ trụ sở đăng ký tại cùng địa bàn huyện).

- Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực Ngân hàng gồm: Hoạt động ngân hàng trung ương, hoạt động trung gian tiền tệ khác; hoạt động cho thuê tài chính.

- Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm gồm: bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ.

- Doanh nghiệp hoạt động quản lý quỹ.

- Doanh nghiệp hoạt động xổ số.

- Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế.

- Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu thường xuyên thuộc đối tượng và các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng.

2. Doanh nghiệp do Chi cục Thuế trực tiếp quản lý:

Chi cục Thuế trực tiếp quản lý các doanh nghiệp còn lại không thuộc các trường hợp tại khoản 2 điều này, có địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn các huyện và thành phố.

Từ khóa: Nghị quyết 205/2015/NQ-HĐND

2.204

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
298200