Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 21/2003/QH11 về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2004 do Quốc Hội ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 21/2003/QH11   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 26/11/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 19/12/2003   Số công báo: Số 218
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 26/11/2003, Quốc Hội ban hành Nghị quyết số 21/2003/QH11 về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2004. Cụ thể,

Nghị quyết thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2004 như sau:

1. Tại kỳ họp thứ 5 (dự kiến vào tháng 5-2004):

a) Trình Quốc hội thông qua:

1. Bộ luật tố tụng dân sự;

2. Luật thanh tra;

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng;

4. Luật giao thông đường thuỷ nội địa;

5. Luật phá sản doanh nghiệp (sửa đổi);

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em;

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo;

8. Nghị quyết của Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội (sửa đổi);

9. Nghị quyết của Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội (trên cơ sở gộp chung Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc và Quy chế hoạt động của các Uỷ ban của Quốc hội).

b) Trình Quốc hội cho ý kiến:

1. Luật điện lực;

2. Luật cạnh tranh;

3. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản;

5. Luật thuế sử dụng đất;

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ và phát triển rừng;

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục;

8. Luật an ninh quốc gia.

2. Tại kỳ họp thứ 6 (dự kiến vào tháng 11-2004):

a) Trình Quốc hội thông qua:

1. Luật điện lực;

2. Luật cạnh tranh;

3. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản;

5. Luật thuế sử dụng đất;

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ và phát triển rừng;

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục;

8. Luật an ninh quốc gia.

b) Trình Quốc hội cho ý kiến:

1. Bộ luật dân sự (sửa đổi);

2. Luật thương mại (sửa đổi);

3. Bộ luật hàng hải Việt Nam (sửa đổi);

4. Luật dược;

5. Luật đường sắt Việt Nam;

6. Luật ký kết và thực hiện điều ước quốc tế;

7. Luật công an nhân dân;

8. Luật quốc phòng;

9. Luật kiểm toán nhà nước.

99