• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Nghị quyết số 21/2007/NQ-CP về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) tỉnh Lai Châu do Chính Phủ ban hành.

Tải về Nghị quyết 21/2007/NQ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 21/2007/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/04/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/05/2007   Số công báo: Từ số 316 đến số 317
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật Đất đai 2003, ngà19/04/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 21/2007/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) tỉnh Lai Châu.

Nội dung Nghị quyết này quy định xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đến năm 2010 và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Lai Châu.

Nghị quyết 21/2007/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/04/2007.

Từ khóa: Nghị quyết 21/2007/NQ-CP

193

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
20870