• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Nghị quyết số 25/2007/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) tỉnh Phú Yên do Chính Phủ ban hành.

Tải về Nghị quyết 25/2007/NQ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 25/2007/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/05/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 24/05/2007   Số công báo: Từ số 318 đến số 319
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật Đất đai 2003, ngày 04/05/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 25/2007/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010)  tỉnh Phú Yên.

Nội dung Nghị quyết này quy định xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đến năm 2010 và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Phú Yên 

Nghị quyết 25/2007/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/05/2007.

Từ khóa: Nghị quyết 25/2007/NQ-CP

218

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
20873