Tên thành viên

Mật khẩu


Nghị quyết số 25/2008/QH12 về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp do Quốc hội ban hành

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Số hiệu: 25/2008/QH12   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 14/11/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/12/2008   Số công báo: Từ số 626 đến số 627
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


75