• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 do tỉnh Đắk Nông ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 25/2013/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông   Người ký: Điểu K'ré
Ngày ban hành: 19/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 do tỉnh Đăk Nông ban hành.

Mục tiêu tổng quát

Đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế để tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu đề ra trên cơ sở nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường trách nhiệm thực thi công vụ của bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và nhà đầu tư. Phấn đấu hoàn thành sớm các chỉ tiêu quan trọng của nhiệm kỳ, gắn với thực hiện nhiệm vụ “02 tập trung, 03 đột phá”; tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành các dự án giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa quan trọng để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí; củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục phát triển và mở rộng các mối quan hệ đối ngoại và đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2014

HĐND tỉnh cơ bản thống nhất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo Báo cáo số cáo số 510/BC-UBND, ngày 28/11/2013 của UBND tỉnh Đắk Nông, đồng thời cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Triển khai quyết liệt các chính sách của Trung ương về điều hành kinh tế, xã hội; tăng cường quản lý, đẩy mạnh triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả. Tạo sự chuyển biến về chất lượng tăng trưởng, đảm bảo tăng trưởng cao và hợp lý, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

2. Tập trung thúc đẩy sản xuất và kinh doanh phát triển:

Tiếp tục thực hiện các giải pháp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường...

Từ khóa: Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND

95

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225858