• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phiên họp Chính phủ thường kỳ


 

Nghị quyết số 26/2007/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2007 do của Chính Phủ ban hành

Tải về Nghị quyết 26/2007/NQ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 26/2007/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 07/05/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 24/05/2007   Số công báo: Từ số 318 đến số 319
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 07/05/2007, Chính Phủ ban hành Nghị quyết số 26/2007/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2007.

Từ những kinh nghiệm được rút ra trong quản lý ngân sách nhà nước năm 2005, Chính phủ yêu cầu:

- Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các địa phương cần thực hiện nghiêm Luật Ngân sách nhà nước, tăng cường công tác quản lý thu, chi bảo đảm thu, chi đúng luật pháp, đúng chế độ, định mức và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường các giải pháp làm lành mạnh hoá tài chính doanh nghiệp, giải quyết tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Bộ Tài chính tiếp tục kiểm tra, yêu cầu các địa phương giải trình rõ các khoản chi hành chính vượt dự toán ngân sách, để bảo đảm chi đúng quy định; phối hợp với Kiểm toán nhà nước đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý ngân sách nhà nước.

- Tăng cường hơn nữa công tác kiểm toán, bảo đảm mọi khoản chi từ ngân sách nhà nước đều phải được kiểm toán.

Chính phủ cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo quyết toán; giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ và Kiểm toán nhà nước, hoàn chỉnh Báo cáo. Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội Báo cáo này.

Từ khóa: Nghị quyết 26/2007/NQ-CP

152

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
19225