• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phiên họp Chính phủ thường kỳ


 

Nghị quyết số 28/2007/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2007 do Chính Phủ ban hành.

Tải về Nghị quyết 28/2007/NQ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 28/2007/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/06/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 28/06/2007   Số công báo: Từ số 416 đến số 417
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 08/06/2007, Chính Phủ ban hành Nghị quyết số 28/2007/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2007.

Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trình Đề án tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông quốc gia đến năm 2010 và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Chính phủ cơ bản nhất trí với Đề án do Bộ Giao thông vận tải trình và thống nhất ban hành Nghị quyết về một số giải pháp cấp bách kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông nhằm huy động sự tham gia thường xuyên, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, làm chuyển biến cơ bản ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân, kiềm chế và giảm thiểu vững chắc tai nạn giao thông; duy trì hệ thống giao thông nước ta thông suốt, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, hội nhập kinh tế quốc tế. Để đạt được mục tiêu về kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông cần thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, trong đó chú trọng tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, đồng thời xử phạt nghiêm minh mọi hành vi vi phạm; bảo đảm hạ tầng giao thông và tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước của các ngành, các cấp, các lực lượng chuyên trách; huy động sự tham gia của cộng đồng, các tổ chức xã hội vào việc bảo đảm trật tự và an toàn giao thông.

Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Đề án trên để tổ chức thực hiện; đồng thời, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết về một số giải pháp cấp bách kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành trong tháng 6 năm 2007.

Từ khóa: Nghị quyết 28/2007/NQ-CP

138

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
20863