Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 31/1999/QH10 về nhiệm vụ năm 2000 do Quốc Hội ban hành

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 31/1999/QH10   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nông Đức Mạnh
Ngày ban hành: 21/12/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/02/2000   Số công báo: Số 7
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 21/12/1999, Quốc Hội ban hành Nghị quyết 31/1999/QH10 về nhiệm vụ năm 2000. Cụ thể,

Tán thành đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 1999; phương hướng nhiệm vụ năm 2000 với các chỉ tiêu, giải pháp được nêu trong báo cáo của Chính phủ và báo cáo của các ngành hữu quan.

Quốc hội nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

1. Phát huy mọi nguồn lực, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, chặn đà giảm sút tốc độ tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.

2. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động văn hoá - xã hội.

3. Thực hiện quan hệ đối ngoại rộng mở, đa dạng hoá, đa phương hoá; củng cố quốc phòng - an ninh, tạo điều kiện phát triển kinh tế, giữ vững độc lập chủ quyền và bảo đảm an ninh quốc gia.

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 22 tháng 12 năm 1999.

88