• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Nghị quyết số 32/2006/NQ-CP về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Vĩnh Long do Chính phủ ban hành

Tải về Nghị quyết 32/2006/NQ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 32/2006/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/11/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/11/2006   Số công báo: Từ số 32 đến số 33
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật Đất đai 2003, ngày 17/11/2006, Chính phủ Nghị quyết 32/2006/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, Chính phủ đã xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Vĩnh Long đến năm 2010. Diện tích, cơ cấu các loại đất được xét duyệt như sau:

+ Tổng diện tích đất tự nhiên hiện trạng năm 2005 là 147.769 ha, Quy hoạch năm 2010 là 147.769 ha.

Đồng thời, nghị quyết xét duyệt kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh Vĩnh Long:

+ Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch;

+ Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất;

+ Kế hoạch thu hồi đất...

Nghị quyết 32/2006/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/11/2006.

 

Từ khóa: Nghị quyết 32/2006/NQ-CP
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
15528