• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam


 

Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2020 về tạm dừng chính sách miễn thị thực đơn phương đối với công dân các nước Nhật Bản, Nga và Belarus do Chính phủ ban hành

Tải về Nghị quyết 33/NQ-CP
Bản Tiếng Việt

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/NQ-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TẠM DỪNG CHÍNH SÁCH MIỄN THỊ THỰC ĐƠN PHƯƠNG ĐỐI VI CÔNG DÂN CÁC NƯỚC NHẬT BẢN, NGA VÀ BELARUS

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại Tờ trình số 696/TTr-BNG-LS-m ngày 18 tháng 3 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm dừng chính sách miễn thị thực đơn phương đối với công dân các nước Nhật Bản, Nga và Belarus từ 12 giờ 00 phút ngày 21 tháng 3 năm 2020.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực ktừ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: CA, QP, NG, TP;
- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg Bùi Huy Hùng, các Vụ: KGVX, PL, NC, TH;
- Lưu: VT, QHQT (2). NT

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 33/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 19/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 33/NQ-CP

313

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
437971