• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp

Văn bản pháp luật về Luật viên chức

Văn bản pháp luật về Kiểm lâm

 

Nghị quyết 43/2014/NQ-HĐND phê duyệt chế độ trợ cấp khuyến khích đối với đối tượng công, viên chức, nhân viên công tác trong ngành giáo dục, y tế, kiểm lâm, văn hóa trên địa bàn huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Nghị quyết 43/2014/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2014/NQ-HĐND

Bà Rịa, ngày 18 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP KHUYẾN KHÍCH ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN CÔNG TÁC TRONG CÁC NGÀNH GIÁO DỤC, Y TẾ, KIỂM LÂM, VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÔN ĐẢO

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHOÁ V, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với địa bàn Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Sau khi xem xét Tờ trình số 167/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chế độ trợ cấp khuyến khích đối với một số đối tượng công chức, viên chức, nhân viên công tác trong các ngành giáo dục, y tế, kiểm lâm, văn hóa trên địa bàn huyện Côn Đảo được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành tại Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2009; Báo cáo thẩm tra số 152/BC-BPC ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chế độ trợ cấp khuyến khích đối với một số đối tượng công chức, viên chức, nhân viên công tác trong các ngành giáo dục, y tế, kiểm lâm, văn hóa trên địa bàn huyện Côn Đảo như sau:

1. Mức hỗ trợ:

a) Mức hỗ trợ bằng 1,0 lần mức tiền lương cơ sở/người/tháng đối với công chức, viên chức Kiểm lâm thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo đang công tác tại các đảo xa đảo Côn Sơn và đang trực tiếp làm nhiệm vụ tuần tra canh gác tại khu vực Đầm Tre thuộc đảo Côn Sơn.

b) Mức hỗ trợ bằng 0,4 lần mức tiền lương cơ sở/người/tháng đối với bác sĩ, cán bộ quản lý trực tiếp làm công tác điều trị tại Trung tâm Y tế quân - dân y Côn Đảo.

c) Mức hỗ trợ bằng 0,3 lần mức tiền lương cơ sở/người/tháng đối với:

- Giáo viên; cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách đoàn, đội trực tiếp tham gia giảng dạy và đảm bảo số tiết giảng dạy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại các cơ sở giáo dục đào tạo công lập.

- Y sĩ, dược sĩ, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh, y tá, dược tá, hộ lý đang làm việc tại Trung tâm Y tế quân - dân y Côn Đảo.

- Nhân viên kỹ thuật làm công tác bảo trì, vận hành máy móc, thiết bị tại Trạm tiếp sóng khu vực núi Thánh Giá thuộc Đài Truyền thanh - Truyền hình Côn Đảo.

d) Mức hỗ trợ bằng 0,25 lần mức tiền lương cơ sở/người/tháng đối với nhân viên kỹ thuật làm công tác bảo trì, vận hành máy móc, thiết bị tại Trạm tiếp sóng khu vực núi Cỏ Ống thuộc Đài Truyền thanh - Truyền hình Côn Đảo.

e) Mức hỗ trợ bằng 0,15 lần mức tiền lương cơ sở/người/tháng đối với nhân viên văn phòng đang làm việc tại Trung tâm Y tế quân - dân y Côn Đảo.

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện các chính sách nêu trên do cơ quan, đơn vị chi trả từ nguồn kinh phí hoạt động theo phân cấp về quản lý ngân sách và từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị sự nghiệp.

3. Thời gian hỗ trợ: Thực hiện trong 05 năm, từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến 31 tháng 12 năm 2019.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, nếu Trung ương ban hành chế độ, chính sách ưu đãi tương tự đối với các đối tượng trên, giao Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa V, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 43/2014/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 18/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 43/2014/NQ-HĐND

384

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262806