Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 5/1998/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 1998 do Chính Phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5/1998/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 28/04/1998   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/06/1998   Số công báo: Số 16
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/04/1998, Chính Phủ ban hành Nghị quyết số 5/1998/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 1998.

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 4 năm 1998 thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau:

1. Thông qua Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng trình. Giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, căn cứ vào các ý kiến bổ sung trong phiên họp, hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

2. Thông qua Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh chống tham nhũng do Tổng Thanh tra Nhà nước Tạ Hữu Thanh trình. Giao Thanh tra Nhà nước phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, căn cứ vào các ý kiến bổ sung trong phiên họp, hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

3. Về Dự thảo Nghị định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ quan do Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ Đỗ Quang Trung trình, giao Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, căn cứ vào các ý kiến bổ sung trong phiên họp, hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định trình xin ý kiến Thường vụ Bộ Chính trị và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trước khi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

4. Thông qua Dự án Nghị định về Chứng khoán và thị trường chứng khoán do Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Lê Văn Châu trình. Giao Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, căn cứ vào các ý kiến bổ sung trong phiên họp, hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 5 năm 1998.

Các cơ quan chủ trì soạn thoả những Nghị định trên đây và các cơ quan được phân công khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn cần thiết để khi Nghị định có hiệu lực, bảo đảm triển khai thực hiện được ngay.

5. Thông qua Dự thảo Tờ trình Quốc hội về việc đổi tên Bộ Nội vụ thành Bộ Công An do Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ Đỗ Quang Trung trình. Giao Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ, căn cứ vào các ý kiến bổ sung trong phiên họp, hoàn chỉnh Dự thảo Tờ trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để kịp trình Quốc hội khoá X, Kỳ hợp thứ ba.

104